ГоловнаКонкурсРезультати реєстрації

РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ КОНКУРСУ-2017/18

До участі у Конкурсі - 2017/18 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було зареєстровано 653 пакета документів студентів з 95 ВНЗ України, з них  606 пакетів документів студентів, які навчаються у 73 ВНЗ-партнерах програми:  

Учасники 1-го туру конкурсу-2017/18 можуть знайти себе у повному переліку конкурсантів.

Результати 1-го туру конкурсу-2017/18 плануються на початку лютого 2018 року. Слідкуйте за новиними на сайті програми, фейсбуці та е-мейлі. Успіхів!

Конкурс 17-18
Infogram

ВНЗ

кіль-кість

1

Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

1

2

Вінницький національний технічний університет

9

3

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

1

4

Дніпропетровська медична академія

1

5

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

11

6

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

71

7

Університет імені Альфреда Нобеля

7

8

Донецький національний медичний університет

1

9

Донецький національний технічний університет

2

10

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

6

11

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

3

12

Житомирський державний технологічний університет

3

13

Житомирський державний університет імені Івана Франка

18

14

Житомирський національний агроекологічний університет

1

15

Запорізький державний медичний університет

12

16

Запорізький національний університет

23

17

Івано-Франківський національний медичний університет

6

18

Івано-Франківський національно технічний університет нафти і газу

1

19

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

7

20

Київський міжнародний університет

2

21

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2

22

Київський національний торговельно-економічний університет

2

23

Київський національний університет будівництва і архітектури

1

24

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

42

25

Київський університет імені Бориса Грінченка

1

26

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2

27

Криворізький державний педагогічний університет

2

28

Криворізький національний університет

4

29

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

4

30

Луцький національний технічний університет

1

31

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

3

32

Львівський державний університет фізичної культури

2

33

Львівський національний аграрний університет

22

34

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

1

35

Львівський національний університет імені Івана Франка

8

36

Маріупольський державний університет

1

37

Миколаївський національний аграрний університет

15

38

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

1

39

Національна металургійна академія України

11

40

Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського

1

41

Національний авіаційний університет

27

42

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

22

43

Національний гірничий університет 

5

44

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

16

45

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

1

46

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

1

47

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

9

48

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

7

49

Національний університет "Львівська політехніка"

13

50

Національний університет "Одеська юридична академія"

3

51

Національний університет "Острозька академія"

8

52

Національний університет біоресурсів і природокористування України

11

53

Національний університет водного господарства та природокористування 

2

54

Національний університет фізичного виховання і спорту України

11

55

Національний університет харчових технологій

2

56

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

9

57

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

6

58

Одеський національний медичний університет

3

59

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

4

60

Полтавська державна аграрна академія

4

61

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

1

62

Полтавський університет економіки і торгівлі

2

63

Приазовський державний технічний університет

1

64

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

15

65

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

1

66

Сумський державний університет

11

67

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

68

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

5

69

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

3

71

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського

5

72

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1

73

Ужгородський національний університет

5

74

Уманський національний університет садівництва

1

75

Університет банківської справи

10

76

Університет державної фіскальної служби України

3

77

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

2

78

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

11

79

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

5

80

Харківський національний медичний університет

1

81

Харківський національний університет будівництва і архітектури

5

82

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

23

83

Харківський національний університет радіоелектроніки

5

84

Херсонський державний університет

2

85

Херсонський національний технічний університет

2

86

Хмельницький національний університет

7

87

Хмельницький університет управління та права

2

88

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

22

89

Черкаський державний технологічний університет

1

90

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

2

91

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

8

92

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

1

93

Чернігівський державний технологічний університет

3

94

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

1

95

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

3

 

Всього:

653

Студенти з 95 ВНЗ представляють 36  міст України:

місто ВНЗ

кіль-
кість

1

Вінниця

16

2

Глухів

1

3

Дніпро

106

4

Дубляни

22

5

Житомир

22

6

Запоріжжя

35

7

Івано-Франківськ

22

8

Ірпінь

3

9

Кам'янець-Подільський

7

10

Київ

145

11

Краматорськ

1

12

Кременчук

2

13

Кремінна

3

14

Кривий Ріг

9

15

Кропивницький

22

16

Луцьк

4

17

Львів

27

18

Маріуполь

2

19

Мелітополь

3

20

Миколаїв

18

21

Одеса

16

22

Острог

8

23

Покровськ

2

24

Полтава

8

25

Рівне

2

26

Сєверодонецьк

4

27

Суми

12

28

Тернопіль

6

29

Ужгород

5

30

Умань

1

31

Харків

84

32

Херсон

4

33

Хмельницький

9

34

Черкаси

17

35

Чернівці

1

36

Чернігів

4

 

Всього:

653

З 653 учасників конкурсу 428 жінок і 225 чоловіків.

Ми в соціальних мережах:

© 2013 Стипендіальна програма «Завтра.ua»
Україна. Київ. вул. Шовковична, 42-44
тел.: (+380 44) 490 48 39 Контактна інформація

Створення та підтримка сайту: Креативна агенція «Арт Депо»