ЗАВТРА.UA - УЧАСНИКИ 3-ГО ТУРУ КОНКУРСУ-2017/18
ГоловнаКонкурсРезультати 2 туруУчасники 3-го туру

УЧАСНИКИ 3-ГО ТУРУ КОНКУРСУ-2017/18

ПІБ

ВНЗ

Аксьонов Олександр Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Альберт Анна Костянтинівна Національний авіаційний університет
Андрєєв Олексій Володимирович Донецький національний університет імені Василя Стуса
Андрійчук Богдан Ігорович Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Аравіцька Джаміля Нуреддінівна Запорізький державний медичний університет
Артюх Ольга Андріївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Артюх Ольга Миколаївна Національний університет "Острозька Академія"
Багдасарьян Катерина Альбертівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Баліцький Віктор Віталійович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Балтьонкова Ольга Сергіївна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Берексазі Діана Жолтівна Ужгородський національний університет
Бєлова Дар'я Олегівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бичкова Дар'я Максимівна Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Білобров Владислав Юрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Біловол Катерина Олегівна Сумський державний університет
Богачук Галина Володимирівна Вінницький національний технічний університет
Болібрух Лідія Іванівна Національний університет "Львівська політехніка"
Бондаренко Анастасія Дмитрівна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Бордюг Іван Олександрович Житомирський державний університет імені Івана Франка
Бородіна Ольга Олегівна Національний університет харчових технологій
Борсук Олеся Михайлівна Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Бочкарьова Тетяна Олександрівна Сумський державний університет
Брик Юлія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Бугаєнко Олександра Віталіївна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Будурович Михайло Григорович Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Бурлаєнко Олександр Вячеславович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Бут Крістіна Олександрівна Запорізький національний університет
Бушуєв Кирило Максимович Національна металургійна академія України
Вапірова Анастасія Сергіївна Запорізький національний університет
Великий Василь Юрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вітковський Тарас Юрійович Національний університет "Львівська політехніка"
Волок Валерій Павлович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Вонсович Юлія Юріївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ворона Олександра Сергіївна Університет імені Альфреда Нобеля
В'юницький Олег Геннадійович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Галицька Ольга Вікторівна Університет банківської справи
Гарбузова Єлізавета Антонівна Сумський державний університет
Герасимов Данило Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Герега Ярина Тарасівна Національний університет "Львівська політехніка"
Гліва Ольга Сергіївна Запорізький державний медичний університет
Глущенко Наталія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Головецька Романія Василівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Головко Алла Сергіївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Гончаренко Антон Сергійович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Гончаренко Марія Олександрівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Гончаренко Яна Ігорівна Національний авіаційний університет
Гречуха Євгеній Олегович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Гринишин Діана Романівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Грицишин Людмила Мирославівна Івано-Франківський національний медичний університет
Гріга Владислав Сергійович Національний авіаційний університет
Давигора Лілія Олегівна Запорізький державний медичний університет
Дегтярь Єлизавета Радіонівна Національний авіаційний університет
Дерев'янко Олександр Станіславович Національний університет біоресурсів і природокористування України
Деренчук Юлія Ігорівна Полтавська державна аграрна академія
Дика Інна Григорівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Дівнич Богдан Ігорович Івано-Франківський національний медичний університет
Добровольський Артем Олександрович Національний гірничий університет
Дубровська Ганна Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дубровський Іван Дмитрович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дуридівка Олег Вікторович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ендрес Віталій Сергійович Миколаївський національний аграрний університет
Єровенко Анна Миколаївна Національний авіаційний університет
Жабинська Олена Олексіївна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Желавський Олексій Сергійович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Жидков Сергій Олегович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Завалій Катерина Вадимівна Національний університет "Львівська політехніка"
Загорулько Анна Ігорівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Загріва Вероніка Вячеславівна Запорізький національний університет
Зварич Роман Андрійович Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
Звєрєв Станіслав Ігорович Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Зінов'єв Владислав Сергійович Миколаївський національний аграрний університет
Іванюк Аліна Вікторівна Одеський національний медичний університет
Ісачук Настасія Вікторівна Запорізький національний університет
Кабашнюк Зоряна Олександрівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Каменчук Юлія Олександрівна Житомирський державний технологічний університет
Кандибка Ірина Віталіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Каплун Анастасія Вадимівна Одеський національний медичний університет
Карібян Ігор Маратович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Касянчук Лілія Володимирівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Касьянов Ігор Олександрович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Качуровська Вікторія Вікторівна Львівський національний аграрний університет
Кащєнко Матвій Ігорович Запорізький національний університет
Квітка Дмитро Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Кекконен Єлизавета Юріївна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Кечеджиєв Вячеслав Віталійович Запорізький державний медичний університет
Кириченко Анастасія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Кисилиця Наталія Дмитрівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Клименко Дарія Тарасівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Клочанюк Олег Романович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Коваленко Владислав Андрійович Запорізький державний медичний університет
Коваленко Жанна Анатоліївна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Коваленко Марія Миколаївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ковальова Тетяна Михайлівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ковальчук Оксана Романівна Житомирський державний технологічний університет
Ковтун Світлана Валеріївна Сумський державний університет
Кожевніков Віктор Олександрович Національний авіаційний університет
Козачок Оксана Юріївна Запорізький національний університет
Колбасін Павло Олександрович Дніпропетровська медична академія
Коновалов Андрій Володимирович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Коновалова Анастасія Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Копитко Наталія Олександрівна Вінницький національний технічний університет
Корзенюк Юлія Олексіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Корнієнко Дмитро Ігорович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Корнійко Єлизавета Юріївна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Король Максим Володимирович Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Косенко Роман Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Косовська Віта Олександрівна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
Костинюк Олена Володимирівна Національний університет "Одеська юридична академія"
Кошарський Денис Віталійович Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
Кременчуцький Валерій Юрійович Запорізький національний університет
Кречко Ярослава Валерїівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Кривицька Маргарита Ігорівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Крилевець Юлія Василівна Полтавська державна аграрна академія
Крумкачьова Тетяна Сергіївна Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Кузнецов Денис Романович Запорізький національний університет
Кузьменко Марина Дмитрівна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Кузьмич Анна Андріївна Національний університет водного господарства та природокористування
Кукурудз Роман Михайлович Івано-Франківський національний медичний університет
Кулієвич Максим Ярославович Харківський національний університет будівництва і архітектури
Кулініч Ірина Миколаївна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
Куриленко Роман Олегович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Курята Летиція Іванівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кучерів Олеся Ільківна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кучинська Олександра Володимирівна Криворізький державний педагогічний університет
Латишевська Катерина Володимирівна Львівський державний університет фізичної культури
Лежибокова Яна Володимирівна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Леончук Юлія Миколаївна Національний авіаційний університет
Лимборська Юлія Миколаївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Лисовець Наталія Анатоліївна Національний університет "Острозька Академія"
Лінник Анна Віталіївна Національна металургійна академія України
Лісних Юлія Анатоліївна Сумський державний університет
Лобода Дмитро Олександрович Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Лозова Ірина Олександрівна Національний університет "Львівська політехніка"
Лозоцька Катерина Сергіївна Національний університет біоресурсів і природокористування України
Луговська Анна Едуардівна Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
Лудан Дар'я Віталіївна Вінницький національний технічний університет
Лук'яненко Наталія Сергіївна Національний авіаційний університет
Лук'яненко Олександра Максимівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Лучіна Вікторія Анатоліївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Лях Василь Іванович Ужгородський національний університет
Лях Олеся Іванівна Ужгородський національний університет
Льовкіна Аліна Вячеславівна Миколаївський національний аграрний університет
Мазур Алла Володимирівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Макаренко Марія Андріївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Макарова Любов Олександрівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
Максименко Афанасій Олександрович Чернігівський національний технологічний університет
Максимчук Анастасія Олександрівна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Марфунін Микита Олексійович Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Марчук (Байдюк) Анна Павлівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Мацала Максим Станіславович Національний університет біоресурсів і природокористування України
Маяковська Анастасія Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Медведєва Юлія Вікторівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Мельник Юрій Сергійович Житомирський національний агроекологічний університет
Мироненко Олена Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Михайленко Надія Олегівна Запорізький державний медичний університет
Мінко Аліса Віталіївна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Мірзоєва Діана Рустамівна Національний університет "Львівська політехніка"
Мірошниченко Богдан Олександрович Національний університет фізичного виховання і спорту України
Моргачов Роман Олегович Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України
Москаєва Олена Гергіївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Мостова Єлизавета Андріївна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Мостовенко Наталія Вікторівна Миколаївський національний аграрний університет
Невзоров Іван Васильович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Несвятипаска Тарас Вадимович Національна металургійна академія України
Нестеренко Максим Дмитрович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Нефьодова Марина Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ніколаєнко Інна Володимирівна Національний авіаційний університет
Ноздратенко Дмитро Олегович Національний авіаційний університет
Огородня Дар'я Віталіївна Університет банківської справи
Орел Ольга Володимирівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Осадчук Вероніка Василівна Херсонський національний технічний університет
Оскирко Олександра Станіславівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Откидач Олексій Сергійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Павленко Анна Володимирівна Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Павличенко Віктор Дмитрович Запорізький державний медичний університет
Павлов Володимир Сергійович Вінницький національний технічний університет
Павлова Наталя Ігорівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Павлюк Ольга Василівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Палій Альона Вікторівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Панченко Ірина Григорівна Полтавська державна аграрна академія
Пелипась Дмитро Сергійович Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Пенькова Світлана Олександрівна Запорізький національний університет
Пеньковий Олег Володимирович Національний університет "Львівська політехніка"
Передерій Олександр Володимирович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Передєла Микита Сергійович Запорізький національний університет
Пирогов Владислав Сергійович Донецький національний університет імені Василя Стуса
Писаренко Ксенія Михайлівна Вінницький національний технічний університет
Підлужна Марта Юріївна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Пілецький Павло Євгенійович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Пінчук Софія Миколаївна Київський університет імені Бориса Грінченка
Піценко Ірина Віталіївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Плохушко Віталій Вікторович Запорізький державний медичний університет
Познякова Ганна Леонідівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Полієнко Владислав Русланович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Поліщук Наталія Юріївна Сумський державний університет
Поліщук Ольга Олександрівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Поляніцька Анастасія Володимирівна Уманський національний університет садівництва
Попова Ольга Ярославівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Попович Юлія Андріївна Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Порошенко Сергій Сергійович Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Потриваєва Олександра Ігорівна Миколаївський національний аграрний університет
Потятинник Богдана Богданівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Прима Іван Васильович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Приходько Павло Володимирович Національний університет біоресурсів і природокористування України
Приходько Тетяна Олександрівна Львівський національний університет імені Івана Франка
Прокопчук Яна Петрівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Проценко Владислав Олегович Запорізький національний університет
Проценко Марія Володимирівна Запорізький державний медичний університет
Проць Ірина Ігорівна Івано-Франківський національний медичний університет
Пустова Наталія Олександрівна Львівський національний університет імені Івана Франка
Резніченко Юлія Олегівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ремезовський Іван Миколайович Національний авіаційний університет
Рибальченко Євгеній Миколайович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Романюк Катерина Андріївна Херсонський державний університет
Росохата Дар'я Іванівна Національний університет "Одеська юридична академія"
Руденко Олексій Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рудик Єлизавета Юріївна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ружанська (Копцюх) Христина Русланівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Рябоконь Марія Олександрівна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
Савицька Вікторія Петрівна Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Садловська Ольга Сергіївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Садолінська Ірина Сергіївна Національний університет "Одеська юридична академія"
Сазонова Таїсія Михайлівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Сасін Владислав Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Свистун Олена Юріївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Світлична Ольга Олександрівна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Селезньова Ірина Віталіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Селуянова Тетяна Андріївна Херсонський національний технічний університет
Семенюк Наталія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Сендецька Тетяна Михайлівна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Сенін Богдан Олегович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Серветник Наталія Юріївна Національний університет "Острозька Академія"
Сергієнко Дмитро Юрійович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Сидоренко Анна Сергіївна Запорізький національний університет
Сидорук Олег Олександрович Вінницький національний технічний університет
Силенок Катерина Петрівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Сирота Катерина Олександрівна Миколаївський національний аграрний університет
Сіткар Андрій Дмитрович Ужгородський національний університет
Сітковська Валерія Ігорівна Національний гірничий університет
Скорий Дмитро Олександрович Харківський національний медичний університет
Скородень Ярослав Олександрович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Скоропадик Юліан Олександрович Університет державної фіскальної служби України
Соболь Оксана Вікторівна Запорізький національний університет
Соколовський Дмитро Миколайович Запорізький державний медичний університет
Стаднік Вероніка Юріївна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Степура Катерина Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Степура Оксана Юріївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Стецька Вікторія Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стрижко Гліб Євгенович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ступак Іван Андрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сусло Євгенія Олександрівна Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сухова Юлія Олександрівна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Таран Анастасія Олександрівна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Таранов Микола Андрійович Миколаївський національний аграрний університет
Тарасенко Юліан Олександрович Полтавська державна аграрна академія
Терещенко Валерія Олександрівна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Терзян Рубен Грантович Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Тиліпська Роксолана Богданівна Національний університет "Львівська політехніка"
Тихонюк Олена Іванівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Тищенко Оксана Сергіївна Запорізький національний університет
Ткачишина Ксенія Сергіївна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Ткачук Дмитро Геннадійович Житомирський державний технологічний університет
Топчий Анна Сергіївна Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Точиліна Ірина Олександрівна Запорізький національний університет
Троць Анна Володимирівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Тунчик Юлія Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Тупичак Микола Анатолійович Львівський національний університет імені Івана Франка
Туртуріка Віктор Ігорович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Турчина Юлія Ігорівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фарина Христина Ярославівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фокаф Ольга Миколаївна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Фролов Сергій Володимирович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Фролова Вікторія Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Фурман Микита Васильович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Халанія Оксана Миронівна Національний університет "Львівська політехніка"
Харенко Вікторія Олегівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Харченко Євген Немає Національний університет харчових технологій
Цимбалюк Катерина Павлівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Чвикова Вікторія Володимирівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Чейн Богдана Яківна Сумський державний університет
Чеховська Анастасія Вікторівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Чуприна Валентина Олександрівна Полтавський університет економіки і торгівлі
Шакун Анастасія Сергіївна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Шевелєва Юлія Олександрівна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Шевченко Антон Ігорович Таврійський державний агротехнологічний університет
Шевчук Діана Павлівна Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України
Шевчук Роман Юрійович Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Шелемей Тетяна Володимирівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Шелудько Дмитро Олегович Національна металургійна академія України
Шемерлюк Юлія Володимирівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Шенгелая Давид Бадрієвич Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Шепілов Дмитро Романович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шеремета Ірина Олегівна Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Шибалова Діана Іванівна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Шимборська Яна Андріївна Національний університет "Львівська політехніка"
Шинкарук Владислав Іванович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Шманатов Микита Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Шолох Анастасія Олексіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шпиленко Олег Федорович Запорізький державний медичний університет
Шрамковська Анастасія Геннадіївна Університет державної фіскальної служби України
Шуляк Назарій Олександрович Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Щипанська Марія Анатоліївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Юденко Аліна Віталіївна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Яворський Олександр Юрійович Донецький національний медичний університет
Ярега Ганна Зіновіївна Львівський національний університет імені Івана Франка
Ярош Юлій Ігорович Національний університет фізичного виховання і спорту України
Яценко Валерія Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ми в соціальних мережах:

© 2013 Стипендіальна програма «Завтра.ua»
Україна. Київ. вул. Шовковична, 42-44
тел.: (+380 44) 490 48 39 Контактна інформація

Створення та підтримка сайту: Креативна агенція «Арт Депо»