ЗАВТРА.UA - РЕЗУЛЬТАТИ ДВАНАДЦЯТОГО КОНКУРСУ-2017/18
ГоловнаКонкурсРезультати дванадцятого конкурсу - 2017/18

РЕЗУЛЬТАТИ ДВАНАДЦЯТОГО КОНКУРСУ-2017/18

Згідно з рішенням Правління Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» переможцями Конкурсу – 2017/18 Стипендіальної програми «Завтра.UA» вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за 75,34 балів у загальному рейтингу конкурсантів. Таким чином, конкурсанти, які зайняли у загальному рейтингу позицію з 1 по 100 вважаються стипендіатами — 2018 Стипендіальної програми «Завтра.UA».

Переможці Конкурсу - 2017/18

 • Олександр Аксьонов (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Олексій Андрєєв (Донецький національний університет імені Василя Стуса )
 • Джаміля Аравіцька (Запорізький державний медичний університет )
 • Дар'я Бєлова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Дар'я Бичкова (Національний університет "Києво-Могилянська академія" )
 • Катерина Біловол (Сумський державний університет )
 • Галина Богачук (Вінницький національний технічний університет )
 • Лідія Болібрух (Національний університет "Львівська політехніка" )
 • Юлія Брик (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Михайло Будурович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка )
 • Кирило Бушуєв (Національна металургійна академія України )
 • Анастасія Вапірова (Запорізький національний університет )
 • Юлія Вонсович (Житомирський державний університет імені Івана Франка )
 • Єлізавета Гарбузова (Сумський державний університет )
 • Данило Герасимов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Ольга Гліва (Запорізький державний медичний університет )
 • Наталія Глущенко (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Романія Головецька (Житомирський державний університет імені Івана Франка )
 • Марія Гончаренко (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Яна Гончаренко (Національний авіаційний університет )
 • Владислав Гріга (Національний авіаційний університет )
 • Лілія Давигора (Запорізький державний медичний університет )
 • Олександр Дерев'янко (Національний університет біоресурсів і природокористування України )
 • Богдан Дівнич (Івано-Франківський національний медичний університет )
 • Ганна Дубровська (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Сергій Жидков (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна )
 • Аліна Іванюк (Одеський національний медичний університет )
 • Ірина Кандибка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Анастасія Каплун (Одеський національний медичний університет )
 • Ігор Касьянов (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого )
 • Вікторія Качуровська (Львівський національний аграрний університет )
 • Єлизавета Кекконен (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Наталія Кисилиця (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника )
 • Павло Колбасін (Дніпропетровська медична академія )
 • Віта Косовська (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Олена Костинюк (Національний університет "Одеська юридична академія" )
 • Ярослава Кречко (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Роман Кукурудз (Івано-Франківський національний медичний університет )
 • Ірина Кулініч (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Летиція Курята (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка )
 • Катерина Латишевська (Львівський державний університет фізичної культури )
 • Наталія Лисовець (Національний університет "Острозька Академія" )
 • Анна Лінник (Національна металургійна академія України )
 • Дар'я Лудан (Вінницький національний технічний університет )
 • Олександра Лук'яненко (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Олеся Лях (Ужгородський національний університет )
 • Юрій Мельник (Житомирський національний агроекологічний університет )
 • Надія Михайленко (Запорізький державний медичний університет )
 • Аліса Мінко (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" )
 • Діана Мірзоєва (Національний університет "Львівська політехніка" )
 • Єлизавета Мостова (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана )
 • Максим Нестеренко (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" )
 • Вероніка Осадчук (Херсонський національний технічний університет )
 • Олександра Оскирко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Олексій Откидач (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Віктор Павличенко (Запорізький державний медичний університет )
 • Ольга Павлюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Альона Палій (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого )
 • Ксенія Писаренко (Вінницький національний технічний університет )
 • Ірина Піценко (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна )
 • Віталій Плохушко (Запорізький державний медичний університет )
 • Ганна Познякова (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Владислав Полієнко (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" )
 • Наталія Поліщук (Сумський державний університет )
 • Сергій Порошенко (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності )
 • Олександра Потриваєва (Миколаївський національний аграрний університет )
 • Богдана Потятинник (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника )
 • Марія Проценко (Запорізький державний медичний університет )
 • Юлія Резніченко (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Іван Ремезовський (Національний авіаційний університет )
 • Катерина Романюк (Херсонський державний університет )
 • Дар'я Росохата (Національний університет "Одеська юридична академія" )
 • Олексій Руденко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Єлизавета Рудик (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського )
 • Ірина Садолінська (Національний університет "Одеська юридична академія" )
 • Владислав Сасін (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Тетяна Селуянова (Херсонський національний технічний університет )
 • Тетяна Сендецька (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка )
 • Олег Сидорук (Вінницький національний технічний університет )
 • Андрій Сіткар (Ужгородський національний університет )
 • Валерія Сітковська (НТУ «Дніпровська політехніка» (Національний гірничий університет) )
 • Дмитро Скорий (Харківський національний медичний університет )
 • Дмитро Соколовський (Запорізький державний медичний університет )
 • Олена Тихонюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Ксенія Ткачишина (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Анна Троць (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Микола Тупичак (Львівський національний університет імені Івана Франка )
 • Віктор Туртуріка (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка )
 • Христина Фарина (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Ольга Фокаф (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького )
 • Сергій Фролов (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Микита Фурман (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Тетяна Шелемей (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника )
 • Дмитро Шепілов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Микита Шманатов (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Анастасія Шолох (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Назарій Шуляк (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки )
 • Марія Щипанська (Житомирський державний університет імені Івана Франка )
 • Юлій Ярош (Національний університет фізичного виховання і спорту України )
 • Валерія Яценко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

Рішення Фонду стосовно результатів Конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» є остаточними і  перегляду не підлягають.

Відповідно до рішення Правління БО «Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» апеляції до розгляду не приймаються.

Переглянути загальний рейтинг учасників

3 тур конкурсу

308 конкурсантів стали учасниками 3-го туру, не добрали балів для участі у третьому турі 294 конкурсанта.

 1. 4 конкурсантів, які без підтвердження поважної причини не взяли участь у роботі груп 3-го туру конкурсу - 2017/18 Стипендіальної програми «Завтра.UA», було знято з конкурсу:
  1. Кожевніков Віктор Олександрович (Національний авіаційний університет)
  2. Приходько Тетяна Олександрівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
  3. Турчина Юлія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  4. Шимборська Яна Андріївна (Національний університет "Львівська політехніка")

2 тур конкурсу

За рішенням Фонду на оцінювання експертам 2-го туру передано 603 конкурсних робіт конкурсантів, які посіли перші 603 позицій в рейтингу 1-го туру. 

Інші 36 конкурсантів, які посіли позиції з 604 по 639 у Рейтингу 1 туру припинили участь у конкурсі - 2017/18.

Рішенням Фонду, на основі результатів перевірки експертами конкурсних робіт,  з числа конкурсантів виключено 1 конкурсант на підставі того, що експерти вказали на колективне авторство поданої роботи: Синиця Олександра Олександрівна (Університет державної фіскальної служби України)

1 тур конкурсу

Всього в Рейтингу 1-го туру взяли участь 639 конкурсантів.

Через порушення Умов проведення конкурсу - 2017/18 Стипендіальної програми «Завтра.UA» 14 конкурсантів було не допущено до участі у першому турі конкурсу. З них:

 1. 1 конкурсант через те, що вже двічі ставав стипендіатом:
  1. Коцюба Олена Володимирівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
 2. 1 конкурсант через те, що є студентом 2-го курсу:
  1. Спірков Тимофій Дмитрович (Київський міжнародний університет)
 3. 1 конкурсант через те, що не навчається у магістратурі:
  1. Ковач Вікторія Олегівна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
 4. 1 конкурсант через порушення п.9. Вимог до конкурсних робіт стосовно повторного подання робіт на конкурс:
  1. Вовк Святослав Русланович (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 5. 10 конкурсантів через невідповідність поданих пакетів документів вимогам  до оформлення та порядку подання:
  1. Вавринів Христина Богданівна (Львівський національний аграрний університет)
  2. Галан Юрій Олександрович (Львівський державний університет фізичної культури)
  3. Міщанчук Анна Геннадіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  4. Москаленко Анна Сергіївна (НТУ «Дніпровська політехніка» (Національний гірничий університет))
  5. Невмержицька Ольга Віталіївна (Національний авіаційний університет)
  6. Павлюк Анна Анатоліївна (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
  7. Покотило Юлія Юріївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  8. Фіронов Денис Вікторович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
  9. Шоломович Ірина Богданівна (Львівський національний аграрний університет)
  10. Шульга Марина Євгеніївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

Гендерний розподіл стипендіатів

Міста, в яких навчаються стипендіати

Стипендіати за курсом навчання

Популярні наукові напрямки, за якими навчаються стипендіати

ЗВО, в яких навчаються стипендіати

Ми в соціальних мережах:

© 2013 Стипендіальна програма «Завтра.ua»
Україна. Київ. вул. Шовковична, 42-44
тел.: (+380 44) 490 48 39 Контактна інформація

Створення та підтримка сайту: Креативна агенція «Арт Депо»