ЗАВТРА.UA - РЕЗУЛЬТАТИ ОДИНАДЦЯТОГО КОНКУРСУ-2016/17
ГоловнаКонкурсРезультати одинадцятого конкурсу - 2016/17

РЕЗУЛЬТАТИ ОДИНАДЦЯТОГО КОНКУРСУ-2016/17

Згідно з рішенням Правління Благодійної організації „Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива” переможцями Конкурсу – 2016/17 Стипендіальної програми «Завтра.UA» вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за 78,17 балів у загальному рейтингу конкурсантів. Таким чином, конкурсанти, які зайняли у загальному рейтингу позицію з 1 по 100 вважаються стипендіатами Стипендіальної програми "Завтра.UA" - 2016/17. 

Переможці Конкурсу - 2016/17

 • Катерина Андрич (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова )
 • Ольга Артюх (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна )
 • Дмитро Афонін (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Тимофій Базяк (Національний університет біоресурсів і природокористування України )
 • Владислав Бандровський (Запорізький національний університет )
 • Яна Бевз (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка )
 • Тетяна Бендерська (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого )
 • Юлія Бенед (Університет банківської справи )
 • Костянтин Бичков (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Валерія Біленко (Сумський державний університет )
 • Олег Бірюков (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля )
 • Степан Бліндер (Національний університет "Києво-Могилянська академія" )
 • Ярослав Божко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Тетяна Бочкарьова (Сумський державний університет )
 • Марія Бровді (Ужгородський національний університет )
 • Джаміля Буджеліда (Запорізький державний медичний університет )
 • Олександра Бурба (Національний університет "Острозька Академія" )
 • Данііл Бутенко (Сумський державний університет )
 • Катерина Вербинська (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Арсен Вітюк (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Катерина Воробець (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Анастасія Вороненко (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" )
 • Ольга Гліва (Запорізький державний медичний університет )
 • Катерина Гребенець (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова )
 • Євгеній Гречуха (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Орися Грудка (Національний університет "Києво-Могилянська академія" )
 • Олег Грушицький (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя )
 • Анастасія Гудима (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Юлія Деренчук (Полтавська державна аграрна академія )
 • Дмитро Димидюк (Львівський національний університет імені Івана Франка )
 • Аліна Дромашко (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка )
 • Катерина Завалій (Національний університет "Львівська політехніка" )
 • Роман Зварич (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Поліна Ігнатченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Єлизавета Кекконен (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Христина Копцюх (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Юлія Корзенюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Олена Костинюк (Національний університет "Одеська юридична академія" )
 • Олена Коцюба (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця )
 • Руслана Кочерга (Охріменко) (Національний університет харчових технологій )
 • Юлія Крутій (Сумський державний університет )
 • Анастасія Кушнарьова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Михайло Лазарєв (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця )
 • Юлія Леончук (Національний авіаційний університет )
 • Лада Лесич (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Дмитро Лобода (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка )
 • Михайло Ломоносов (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя )
 • Світлана Люта (Запорізький національний університет )
 • Олеся Лях (Ужгородський національний університет )
 • Андрій Маранов (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Наталія Матвєєва (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Сергій Мачуський (Запорізький державний медичний університет )
 • Вікторія Олекса (Національний університет "Львівська політехніка" )
 • Ольга Орловська (Донецький національний університет імені Василя Стуса )
 • Ольга Павлюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Галина Падалко (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки )
 • Ганна Панасюк (Національний авіаційний університет )
 • Дарина Педоренко (Дніпропетровська медична академія )
 • Кароліна Пипка (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Павло Пілецький (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" )
 • Вероніка Пінчук (Вінницький національний технічний університет )
 • Марія Польова (Вінницький національний технічний університет )
 • Владислав Проценко (Запорізький національний університет )
 • Дар'я Резник (Донецький національний університет імені Василя Стуса )
 • Владислава Рекута (Швидка) (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова )
 • Володимир Різніченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Людмила Роспопа (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки )
 • Олексій Руденко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Ольга Сарахман (Львівський національний університет імені Івана Франка )
 • Наталія Семенюк (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Василь Сич (Національний університет "Києво-Могилянська академія" )
 • Ярослав Скородень (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Олександр Соколенко (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Микита Старовойтов (Донецький національний університет імені Василя Стуса )
 • Гліб Стрижко (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Петро Табас (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського )
 • Богдан Тайнолюб (Національна металургійна академія України )
 • Олександр Тельчаров (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Василь Тимощук (Одеська національна академія зв'язку імені О.С.Попова )
 • Віталій Тисячний (Чорноморський національний університет імені Петра Могили )
 • Анна Ткачук (Національний університет водного господарства та природокористування )
 • Олег Токарчук (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова )
 • Леся Турук (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Анна Тустановська (Житомирський державний університет імені Івана Франка )
 • Ксенія Уварова (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Сергій Фролов (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця )
 • Катерина Цимбалюк (Житомирський державний університет імені Івана Франка )
 • Анастасія Цісаренко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Олена Чегодаєва (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" )
 • Антон Чисніков (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки )
 • Владислав Шементов (Національна металургійна академія України )
 • Ірина Шеремета (Національний університет "Києво-Могилянська академія" )
 • Валерія Шкабарова (Національний авіаційний університет )
 • Іван Шмельов (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара )
 • Марія Шулякова (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова )
 • Катерина Шуневич (Львівський національний університет імені Івана Франка )
 • Олександр Яворський (Донецький національний медичний університет імені Максима Горького )
 • Володимир Ярич (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка )
 • Валерія Яценко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
 • Марта Яцура (Львівський національний університет імені Івана Франка )

Рішення Фонду стосовно результатів Конкурсу Стипендіальної програми "Завтра.UA" є остаточними і  перегляду не підлягають.

Відповідно до рішення Правління БО "Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива" апеляції до розгляду не приймаються.

Переглянути загальний рейтинг учасників

3 тур конкурсу

308 конкурсантів стали учасниками 3-го туру, не добрали балів для участі у третьому турі 388 конкурсантів.

 1. 2 конкурсантів, які без підтвердження поважної причини не взяли участь у роботі груп 3-го туру конкурсу-2016/17 Стипендіальної програми «Завтра.UA», було знято з конкурсу:
  1. Люлєвич Валентина Владиславівна (Університет банківської справи)
  2. Фаузер Олена Іванівна (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія")

2 тур конкурсу

За рішенням Фонду на оцінювання експертам 2-го туру передано 700 конкурсних робіт конкурсантів, які посіли перші 700 позицій в рейтингу 1-го туру. 

Інші 73 конкурсанти, які посіли позиції з 701 по 773 у Рейтингу 1 туру припинили участь у конкурсі-2016/17.

Рішенням Фонду, на основі результатів перевірки експертами конкурсних робіт,  з числа конкурсантів виключено:

 1. 2 конкурсанта на підставі того, що експерти вказали на джерело плагіату та компіляції поданої роботи:
  1. Колесник Вячеслав Олександрович (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту)
  2. Павлік Христина Вікторівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
 2. 2 конкурсанта на підставі  того, що експерти вказали на повторне подання минулорічної роботи:
  1. Бондаренко Олексій Юрійович (Полтавська державна аграрна академія)
  2. Полтавська державна аграрна академія (Полтавська державна аграрна академія)

1 тур конкурсу

Всього в Рейтингу 1-го туру взяли участь 773 конкурсанта.

Через порушення Умов проведення конкурсу-2016/17 Стипендіальної програми «Завтра.UA» 16 конкурсантів було не допущено до участі у першому турі конкурсу. З них:

 1. 1 конкурсант через те, що вже двічі ставав стипендіатом:
  1. Грищенко Сергій Володимирович (Національний авіаційний університет)
 2. 2 конкурсантів через порушення п.9. Вимог до конкурсних робіт стосовно повторного подання робіт на конкурс:
  1. Крещик Сергій Вікторович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
  2. Шийка Ольга Богданівна (Львівський національний аграрний університет)
 3. 12 конкурсантів через невідповідність поданих пакетів документів вимогам  до оформлення та порядку подання:
  1. Білецька Ольга Ярославівна (Університет банківської справи)
  2. Гвічіані Катерина Вадимівна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут")
  3. Гончарук Віктор Олександрович (Миколаївський національний аграрний університет)
  4. Горбунова Анастасія Кирилівна (Запорізький національний університет)
  5. Гречмак Віталій Вікторович (Миколаївський національний аграрний університет)
  6. Коренев Володимир Вікторович (Миколаївський національний аграрний університет)
  7. Отверченко Віталій Анатолійович (Криворізький національний університет)
  8. Писаний Антон Ігорович (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут")
  9. Прухніцька Марія Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  10. Савич Валентина Георгіївна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
  11. Червотока Марина Олександрівна (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
  12. Черевашко Даніїл Ростиславович (Національний авіаційний університет)
 4. 1 конкурсант через те, що не є громадянином України  (згідно п.2. Умов проведення конкурсу-2016/17 Стипендіальної програми «Завтра.UA») :
  1. Якименко Павло Антонович (Національний університет фізичного виховання і спорту України)  
Ми в соціальних мережах:

© 2013 Стипендіальна програма «Завтра.ua»
Україна. Київ. вул. Шовковична, 42-44
тел.: (+380 44) 490 48 39 Контактна інформація

Створення та підтримка сайту: Креативна агенція «Арт Депо»