Як ми можемо Вам допомогти?

Підсумки реєстрації

До участі у Конкурсі – 2018/19 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було зареєстровано 576 пакетів документів студентів з 97 ЗВО України, з них 524 пакета документів студентів, які навчаються у 73 ЗВО-партнерах програми.

ЗВО-партнери програми

Заклад вищої освіти – партнер програми Кількість
1 Вінницький національний технічний університет 8
2 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 50
3 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 11
4 Донецький національний технічний університет 1
5 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1
6 Донецький національний університет імені Василя Стуса 15
7 Житомирський державний університет імені Івана Франка 10
8 Житомирський національний агроекологічний університет 7
9 Запорізький національний технічний університет 11
10 Запорізький національний університет 7
11 Івано-Франківський національний медичний університет 3
12 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1
13 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 1
14 Київський академічний університет 1
15 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 4
16 Київський національний торговельно-економічний університет 2
17 Київський національний університет будівництва і архітектури 2
18 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 34
19 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1
20 Луганський національний аграрний університет 4
21 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 2
22 Луцький національний технічний університет 2
23 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6
24 Львівський державний університет фізичної культури 1
25 Львівський національний аграрний університет 17
26 Миколаївський національний аграрний університет 12
27 Національна металургійна академія України 7
28 Національний авіаційний університет 34
29 Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 10
30 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 9
31 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 10
32 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 8
33 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 6
34 Національний університет “Львівська політехніка” 7
35 Національний університет “Одеська юридична академія” 6
36 Національний університет “Острозька академія” 14
37 Національний університет біоресурсів і природокористування України 5
38 Національний університет водного господарства та природокористування 9
39 Національний університет фізичного виховання і спорту України 8
40 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 8
41 Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 10
42 Одеський національний медичний університет 3
43 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 5
44 Полтавська державна аграрна академія 3
45 Полтавський університет економіки і торгівлі 1
46 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 1
47 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 12
48 Сумський державний університет 5
49 Сумський національний аграрний університет 1
50 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 7
51 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 2
52 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 3
53 Таврійський державний агротехнологічний університет 4
54 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 1
55 Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського 6
56 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 4
57 Ужгородський національний університет 4
58 Університет банківської справи 3
59 Університет імені Альфреда Нобеля 10
60 Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 10
61 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 4
62 Харківський національний університет будівництва і архітектури 10
63 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 7
64 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 5
65 Харківський національний університет радіоелектроніки 2
66 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 2
67 Херсонський державний університет 2
68 Херсонський національний технічний університет 1
69 Хмельницький національний університет 5
70 Хмельницький унiверситет управлiння та права 1
71 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 16
72 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 10
73 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9
Всього: 524

Міста ЗВО

Студенти з 97 ЗВО представляють 33 міста України

Місто ЗВО Кількість
1 Вінниця 27
2 Дніпро 96
3 Дніпрове 1
4 Житомир 19
5 Запоріжжя 23
6 Івано-Франківськ 16
7 Кам’янець-Подільський 1
8 Київ 122
9 Кропивницький 16
10 Краматорськ 1
11 Кременчук 1
12 Кривий Ріг 1
13 Луцьк 9
14 Львів+Дубляни 39
15 Маріуполь 1
16 Мелітополь 4
17 Миколаїв 12
18 Одеса 25
19 Острог 14
20 Покровськ 1
21 Полтава 7
22 Рівне 10
23 Сєвєродонецьк 3
24 Старобільськ 2
25 Суми 6
26 Тернопіль 10
27 Ужгород 4
28 Умань 1
29 Харків 73
30 Херсон 3
31 Хмельницький 6
32 Черкаси 13
33 Чернівці 9
Всього: 576

З 576 учасників конкурсу 380 жінок і 196 чоловіків.

Наукові напрями

За науковими напрямами конкурсні роботи розподілились наступним чином:

Науковий напрям Кількість робіт
1 Економіка та менеджмент 102
2 Право й державне управління 52
3 Медицина 47
4 Психологія та соціологія 44
5 Філологія та журналістика 40
6 Історія 31
7 Педагогіка і освіта 30
8 Інженерія та енергетика 25
9 Інформатика і обчислювальна техніка 25
10 Науки про Землю 25
11 Політологія й міжнародні відносини 22
12 Біологія та біотехнології 21
13 Сільськогосподарські науки 18
14 Транспорт 16
15 Хімія 14
16 Електронна техніка та прилади 13
17 Філософія, культура та мистецтво 12
18 Матеріалознавство, гірництво та металургія 11
19 Математика і механіка 9
20 Архітектура та будівництво 7
21 Військові науки та національна безпека 7
22 Фізика і астрономія 5
Всього: 576

Повний перелік конкурсантів

Учасники 1-го туру конкурсу-2018/19 можуть знайти себе у повному переліку конкурсантів:

Прізвище Ім’я По-батькові Назва закладу вищої освіти
1 Аверін Дмитро Володимирович Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
2 Авраменко Дар’я Василівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
3 Акастьолова Катерина Миколаївна Національний авіаційний університет
4 Алабаш Євгенія Миколаївна Національний авіаційний університет
5 Амарій Анатолій Миколайович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6 Андреєв Андрій Олександрович Вінницький національний технічний університет
7 Андрєєв Олексій Володимирович Донецький національний університет імені Василя Стуса
8 Андрійчук Богдан Ігорович Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
9 Андросова Ірина Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
10 Антонюк Владислав Андрійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
11 Асанішвілі Микола Ілліч Донецький національний університет імені Василя Стуса
12 Бабак Максим Андрйович Запорізький національний технічний університет
13 Багдасарян Тамара Германівна Національний авіаційний університет
14 Балюк Богдан Леонідович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
15 Барабан Ірина Вікторівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
16 Барановський Тарас Петрович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
17 Барчук Владислав Володимирович Миколаївський національний аграрний університет
18 Басалай Сергій Святославович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
19 Бац Анастасія Сергіївна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
20 Безверха Інна Вікторівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
21 Безверхня Катерина Олегівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
22 Безлюдна Катерина Сергіївна Херсонський державний університет
23 Бендерська Тетяна Владиславівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
24 Бережна Дарія Володимирівна Сумський державний університет
25 Бернацький Андрій Валерійович Сумський державний університет
26 Беспалікова Ольга Олегівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
27 Бєляєва Оксана Олегівна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
28 Бичкова Дар’я Максимівна Національний університет “Києво-Могилянська академія”
29 Бівзюк Владислав Олегович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
30 Біла Юлія Юріївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
31 Біленко Надія Вікторівна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
32 Бірюкова Олександра Вадимівна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
33 Блажинська Маргарита Михайлівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
34 Блищак Людмила Олегівна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
35 Богдяж Крістіна Андріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
36 Божок Єгор Михайлович Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
37 Бойко Людмила Володимирівна Київський національний торговельно-економічний університет
38 Болсун Анна Андріївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
39 Бондар Анастасія Владиславівна Національний університет біоресурсів і природокористування України
40 Бондаренко Анастасія Дмитрівна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
41 Бондарєв Максим Ігорович Запорізький національний технічний університет
42 Бордюг Іван Олександрович Житомирський державний університет імені Івана Франка
43 Борзих Яніна Андріївна Українська медична стоматологічна академія
44 Боричевська Ірина Григорівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
45 Боровець Іван Миколайович Національний університет водного господарства та природокористування
46 Бородавська Ірина Іванівна Миколаївський національний аграрний університет
47 Бородін Віктор Андрійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
48 Боць Марія-Тетяна Олександрівна Ужгородський національний університет
49 Брик Юлія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
50 Буганов Олег Віталійович Миколаївський національний аграрний університет
51 Буднік Тетяна Анатоліївна Львівський національний аграрний університет
52 Булавицька Катерина Вадимівна Таврійський державний агротехнологічний університет
53 Бунчик Аліна Миколаївна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
54 Бурчак Ольга Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
55 Вакуліч Вікторія Василівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
56 Вапірова Анастасія Сергіївна Запорізький національний університет
57 Варава Максим Ігорович Дніпровський державний аграрно-економічний університет
58 Варданян Ілона Арутюнівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
59 Василюк Наталія Петрівна Житомирський національний агроекологічний університет
60 Васюк Анастасія Станіславівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
61 Веляник Наталія Василівна Національний університет “Острозька Академія”
62 Вербицький Євгеній Сергійович Житомирський національний агроекологічний університет
63 Весельський Ярослав Анатолійович Житомирський державний університет імені Івана Франка
64 Вєнчковская Надія Ігорівна Національний університет фізичного виховання і спорту України
65 Вєтрова Валерія Валеріївна Харківський національний університет будівництва та архітектури
66 Височин Анастасія Ігорівна Національний авіаційний університет
67 Відінєєва Віолета Миколаївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
68 Власенко Ольга Володимирівна Харківський національний медичний університет
69 Вовк Олексій Миколайович Житомирський державний університет імені Івана Франка
70 Вовк Павло Антонович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 Вознюк Аліна Ігорівна Національний університет “Острозька Академія”
72 Войновська Олександра Сергіївна Запорізький національний технічний університет
73 Войтенко Марина Вадимівна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
74 Войціцький Тарас Васильович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
75 Волчанська Ярослава Олегівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
76 Вороніна Яна Сергіївна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
77 Габорець Ярослава Вячеславівна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
78 Гаврилюк Дар’я Олександрівна Національний авіаційний університет
79 Галінська Анастасія Миколаївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
80 Ганкевич Бенедикт Ярославович Львівський національний аграрний університет
81 Гарда Тетяна Петрівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
82 Гаркуша Владислава Олександрівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
83 Гатеж Вадим Михайлович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
84 Гвоздак Ілона Павлівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
85 Гензель Марина Юріївна Національний авіаційний університет
86 Гетманчук Ганна Олександрівна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
87 Гешева Ганна Валеріївна Таврійський державний агротехнологічний університет
88 Главацька Вероніка Олегівна Національний університет “Острозька Академія”
89 Гладка Діана Олександрівна Вінницький національний технічний університет
90 Глущенко Микита Олексійович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
91 Гнилоскуренко Михайло Святославович Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
92 Головань Катерина Дмитрівна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
93 Головко Аліна Андріївна Дніпровський державний аграрно-економічний університет
94 Головко Алла Сергіївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
95 Голотін Єгор Михайлович Запорізький національний технічний університет
96 Гонта Дарина Сергіївна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
97 Горбань Дмитро Олегович Львівський національний аграрний університет
98 Горбач Аліна Сергіївна Національний університет “Острозька Академія”
99 Горбачевська Тамара Ігорівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
100 Горбовська Орина Олександрівна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
101 Гореін Владислав Олексндрович Національна металургійна академія України
102 Горєлова Валерія Станіславівна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
103 Горобець Ольга Геннадіївна Національний авіаційний університет
104 Горовенко Сергій Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
105 Городиловська Марія Тарасівна Львівський національний університет імені Івана Франка
106 Горпинич Марія Анатоліївна Хмельницький національний університет
107 Грабенко Дар’я Вікторівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
108 Грибук Анна Вікторівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
109 Григоренко Тамара Василівна Національний авіаційний університет
110 Григор’єва Олександра Олегівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
111 Грицишин Людмила Мирославівна Івано-Франківський національний медичний університет
112 Гріга Владислав Сергійович Національний авіаційний університет
113 Грома Наталя Володимирівна Запорізький національний університет
114 Давидкова Катерина Максимівна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
115 Дегтярь Єлизавета Радіонівна Національний авіаційний університет
116 Деменніков Олексій Андрійович Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
117 Дементьєва Євгенія Вячеславівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
118 Демидович Анна Сергіївна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
119 Дем’яненко Дмитро Сергійович Український державний хіміко-технологічний університет
120 Дем’янчук Вікторія Валеріївна Національний університет водного господарства та природокористування
121 Дем’янчук Іван Володимирович Житомирський національний агроекологічний університет
122 Дерев’янко Олександр Станіславович Національний університет біоресурсів і природокористування України
123 Дереш Богдана Тарасівна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
124 Дзьома Вікторія Русланівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
125 Дивак Андрій Миколайович Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
126 Дивнич Діана Ігорівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
127 Дика Інна Григорівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
128 Діденко Едуард Вікторович Запорізький державний медичний університет
129 Дідик Валерія Анатоліївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
130 Дмитренко Анастасія Вікторівна Львівський державний університет фізичної культури
131 Дмитренок Назар Валерійович Донецький національний університет імені Василя Стуса
132 Добринін Олександр Олександрович Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
133 Добронравова Аліса Станіславівна Національний університет “Острозька Академія”
134 Довбня Олексій Юрійович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
135 Довженко Анастасія Валеріївна Луганський національний аграрний університет
136 Драчова Світлана Іванівна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
137 Дреус Альона Андріївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
138 Дрозд Олена Володимирівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
139 Дубас Валентин Олександрович Національний університет фізичного виховання і спорту України
140 Дукач Олександра Олександрівна Дніпровський державний аграрно-економічний університет
141 Дуракова Олена Василівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
142 Дутка Галина Вадимівна Львівський національний аграрний університет
143 Дюбанова Альона Сергіївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
144 Дяченко Данило Володимирович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
145 Євтушенко Марина Дмитрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
146 Єкимова Євгенія Олександрівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
147 Єльяшов Семен Ігорович Київський академічний університет
148 Ємцов Нікіта Павлович Харківський національний університет радіоелектроніки
149 Єськов Кирило Олегович Запорізький національний технічний університет
150 Жабицький Роман Сергійович Запорізький національний технічний університет
151 Жадан Юлія Геннадіївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
152 Жаловська Катерина Павлівна Хмельницький університет управління та права
153 Жарова Ольга Віталіївна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
154 Жембровська Анна Вікторівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
155 Жила Наталія Олександрівна Національний університет “Києво-Могилянська академія”
156 Жукровська Ксенія-Оксана Андріївна Львівський національний університет імені Івана Франка
157 Забірко Анастасія Олександрівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
158 Загоруйко Олексій Олександрович Харківський національний університет будівництва та архітектури
159 Задорожна Оксана Сергіївна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
160 Зайцева Альона Геннадіївна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
161 Запорожець Марина Олегівна Університет банківської справи
162 Засоріна Ганна Володимирівна Запорізький національний технічний університет
163 Заячківська Аліна Василівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
164 Зварич Роман Андрійович Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
165 Здробилко Тетяна Олегівна Національний університет “Острозька Академія”
166 Зеленська Валерія Валеріївна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
167 Зеленчук Володимир Володимирович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
168 Злоєдова Анастасія Валеріївна Таврійський державний агротехнологічний університет
169 Золотаренко Віктор Олегович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
170 Зосимчук Олексій Русланович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
171 Іваницька Ірина Сергіївна Національний університет фізичного виховання і спорту України
172 Іванців Ольга Василівна Луцький національний технічний університет
173 Іванчук Віра Богданівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
174 Іотова Катерина Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
175 Іщук Іван Миколайович Національний університет “Одеська юридична академія”
176 Кавуза Катерина Андріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
177 Каленчук Анна Сергіївна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
178 Калинів Соломія Мар’янівна Львівський національний університет імені Івана Франка
179 Калініченко Дмитро Ігорович Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
180 Калінчук Вікторія Володимирівна Запорізький національний університет
181 Камишна Світлана Юріївна Національний авіаційний університет
182 Канаан Нівін Рібалівна Національний авіаційний університет
183 Каплун Анастасія Вадимівна Одеський національний медичний університет
184 Каташинський Євген Олександрович Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
185 Качан Ганна Павлівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
186 Качуровська Вікторія Вікторівна Львівський національний аграрний університет
187 Квітка Дмитро Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
188 Килинник Влада Юріївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
189 Киндилевич Валентина Дмитрівна Миколаївський національний аграрний університет
190 Кирилюк Анастасія Олегівна Університет митної справи та фінансів
191 Кисельова Марина Вікторівна Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
192 Кійко Аліна Валентинівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
193 Кіпень Вікторія Володимирівна Хмельницький національний університет
194 Кірсун Людмила Павлівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
195 Кішоян Арміне Ашотівна Національний авіаційний університет
196 Кіяниця Анастасія Віталіївна Харківський національний університет будівництва та архітектури
197 Клімова Віка Олександрівна Полтавський університет економіки і торгівлі
198 Клюка Вікторія Вікторівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
199 Кльонова Аліна Олександрівна Таврійський державний агротехнологічний університет
200 Кметь Максим Олегович Національний університет “Львівська політехніка”
201 Князєва Вікторія Юріївна Національний фармацевтичний університет
202 Ковалевич Ігор Ігорович Національний університет “Одеська юридична академія”
203 Коваленко Ірина Ігорівна Донецький національний технічний університет
204 Ковальська Настя Олегівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
205 Ковальчук Карина Романівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
206 Ковальчук Ольга Олександрівна Київський університет імені Бориса Грінченка
207 Когут Оксана Василівна Київський національний торговельно-економічний університет
208 Козак Лілія Тарасівна Львівський національний аграрний університет
209 Козачок Наталя Михайлівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
210 Козелло Артем Валерійович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
211 Козирєв Євгній Костянтинович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
212 Козік Валерія Анатоліївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
213 Колбасін Павло Олександрович Дніпропетровська медична академія
214 Колдомасов Артур Миколайович Національний університет “Острозька Академія”
215 Колесник Євген Владиславович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
216 Колесник Олександра Олегівна Ужгородський національний університет
217 Колісник Микола Богданович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
218 Коломієць Надія Вадимівна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
219 Коломієць Олександра Олександрівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
220 Колотуха Катерина Анатоліївна Донецький національний університет імені Василя Стуса
221 Компанець Андрій Ігорович Національний авіаційний університет
222 Кондратюк Марія Юріївна Національний університет водного господарства та природокористування
223 Кондратюк Наталія Юріївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
224 Конєва Анастасія Олександрівна Сумський державний університет
225 Коновалова Анастасія Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
226 Константинова Катерина Гочівна Харківський національний університет будівництва та архітектури
227 Копей Юлія Русланівна Національний університет “Львівська політехніка”
228 Копелюк Віталій Олександрович Рівненський державний гуманітарний університет
229 Копил Валентина Валеріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
230 Коптєв Олександр Сергійович Університет імені Альфреда Нобеля
231 Корзенюк Юлія Олексіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
232 Корнієнко Дмитро Ігорович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
233 Короленко Вікторія Олександрівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
234 Короткова Олена Максимівна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
235 Корчевська Вікторія Вікторівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
236 Корява Діана Сергіївна Національний авіаційний університет
237 Корячко Костянтин Вікторович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
238 Косенко Роман Сергійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
239 Косюк Ксенія Сергіївна Національний університет водного господарства та природокористування
240 Котельнікова Світлана Олександрівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
241 Кравченко Дар’я Андріївна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
242 Кравчук Максим Леонідович Хмельницький національний університет
243 Кренцін Михайло Дмитрович Вінницький національний технічний університет
244 Кривенко Геннадій Олегович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
245 Кривсун Костянтин Вікторович Запорізький державний медичний університет
246 Крилевець Юлія Василівна Полтавська державна аграрна академія
247 Крук Катерина Вікторівна Національний університет водного господарства та природокористування
248 Крячко Анастасія Олександрівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
249 Куваріна Анна Олександрівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
250 Кудра Ірина Андріївна Національний авіаційний університет
251 Кузнецов Кирило Андрійович Університет банківської справи
252 Кузнєцов Олександр Максимович Київський національний університет будівництва і архітектури
253 Кузь Анастасія Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
254 Кузьмич Анна Андріївна Національний університет водного господарства та природокористування
255 Кулієвич Максим Ярославович Харківський національний університет будівництва та архітектури
256 Кучерів Олеся Ільківна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
257 Кучина Анастасія Юріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
258 Кучківська Олександра Анатоліївна Київський національний університет будівництва і архітектури
259 Кущова Вікторія Сергіївна Університет імені Альфреда Нобеля
260 Лавріненко Катерина Валеріївна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
261 Лагно Єлизавета Сергіївна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
262 Лебедін Микита Сергійович Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
263 Левченко Евгеній Васильович Харківський національний університет радіоелектроніки
264 Левченко Микита Андрійович Національна металургійна академія України
265 Легка Ольга Василівна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
266 Лемішко Михайло Володимирович Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
267 Леончук Юлія Миколаївна Національний авіаційний університет
268 Лесюк Владислав Станіславович Полтавська державна аграрна академія
269 Лисак Олег Ігорович Одеська національна академія харчових технологій
270 Лисевич Анастасія Анатоліївна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
271 Лисканич Юрій Іванович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
272 Листопадов Денис Дмитрович Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
273 Лисянська Марія Володимирівна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
274 Лісних Руслан Сергійович Сумський державний університет
275 Літвиненко Олександра Олександрівна Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
276 Лозова Ірина Олександрівна Національний університет “Львівська політехніка”
277 Лудан Дар’я Віталіївна Вінницький національний технічний університет
278 Лукавенко Роман Олександрович Національний університет “Острозька Академія”
279 Луців Наталія Ігорівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
280 Магалецька (Цимбалюк) Катерина Павлівна Житомирський державний університет імені Івана Франка
281 Магалецький Андрій Михайлович Житомирський державний університет імені Івана Франка
282 Макаренко Катерина Михайлівна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
283 Макарова Любов Олександрівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
284 Макарчук Ігор Сергійович Житомирський державний технологічний університет
285 Макоткіна Олена Вікторівна Університет імені Альфреда Нобеля
286 Манжурінс Кристина В’ячеславівна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
287 Мардзявко Віталій Анатолійович Миколаївський національний аграрний університет
288 Маркелюк Анастасія Василівна Херсонський державний університет
289 Маркова Дар\’я Андріївна Університет імені Альфреда Нобеля
290 Маркусь Богдан Васильович Національний авіаційний університет
291 Мартиненко Антон Станіславович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
292 Марченко Володимир Юрійович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
293 Марчук Надія Юріївна Житомирський державний університет імені Івана Франка
294 Мар’ян Остап Васильович Львівський національний університет імені Івана Франка
295 Маслобоєва Таісія Михайлівна Одеський національний медичний університет
296 Матвіїв Ірина Василівна Національний авіаційний університет
297 Матухно Генріх Робертович Університет імені Альфреда Нобеля
298 Мацак Дар\’я Романівна Сумський національний аграрний університет
299 Мацюрак Андрій Олегович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
300 Меліш Ніколь Павлівна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
301 Мельник Аліна Павлівна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
302 Мельник Андрій Миколайович Житомирський державний університет імені Івана Франка
303 Метьолкіна Дар’я Володимирівна Львівський національний аграрний університет
304 Миколаїв Софія Ярославівна Львівський національний аграрний університет
305 Миронова Вероніка Валеріївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
306 Мілоста Ольга Ігорівна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
307 Мітькова Ілона Сергіївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
308 Міщанчук Віктор Анатолійович Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
309 Молодець Богдан Володимирович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
310 Монастирна Олександра Валентинівна Університет імені Альфреда Нобеля
311 Монастирський Георгій Олександрович Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
312 Москаленко Анастасія Андріївна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
313 Москаленко Софія Андріївна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
314 Москаленко Федір Андрійович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
315 Мосяж Аліна Миколаївна Донецький національний медичний університет
316 Мохонько Анастасія Миколаївна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
317 Мудрий Олександр Юрійович Миколаївський національний аграрний університет
318 Музичук Любов Миколаївна Національний університет “Острозька Академія”
319 Мульганов Костянтин Юрійович Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
320 Мурасова Юлія Олександрівна Національний університет “Острозька Академія”
321 Мурзо Євгенія Олександрівна Національна академія внутрішніх справ
322 Мурзова Дана Максимівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
323 Мушин Иванна Михайлівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
324 Найда Віталій Олегович Харківський національний університет внутрішніх справ
325 Насадюк Сергій Анатолійович Донецький національний університет імені Василя Стуса
326 Насибова Розілє Ленурівна Львівський національний аграрний університет
327 Нгуєн Ха Ві Харківський національний університет будівництва та архітектури
328 Невмержицька Олена Михайлівна Хмельницький національний університет
329 Негруца Анастасія Миколаївна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
330 Недільська Софія Сергіївна Житомирський національний агроекологічний університет
331 Недоснований Олександр Юрійович Вінницький національний технічний університет
332 Немеш Іван Михайлович Ужгородський національний університет
333 Немикіна Віолета Анатоліївна Національний університет “Острозька Академія”
334 Нефьодова Марина Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
335 Нєкрасова (Голдіна) Валерія Олегівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
336 Нижник Ольга Данилівна Львівський національний аграрний університет
337 Новак Олександра Євгенівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
338 Новохатько Марія Євгенівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
339 Носаненко Тетяна Олексіївна Запорізький національний університет
340 Нурметов Роман Русланович Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
341 Облап Артем Миколайович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
342 Ободовська Тетяна Сергіївна Національний авіаційний університет
343 Оганісян Ані Овсепівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
344 Олевський Олександр Вікторович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
345 Олєйніков Микола Олександрович Запорізький національний технічний університет
346 Ольховська Катерина Михайлівна Український державний хіміко-технологічний університет
347 Омелянчук Світлана Олегівна Національний університет “Острозька Академія”
348 Ортинська Крістіна Вячеславівна Національний університет “Острозька Академія”
349 Оскирко Олександра Станіславівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
350 Откидач Олексій Сергійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
351 Очеретнюк Максим Вікторович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
352 Павленко Тетяна Володимирівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
353 Павлов Володимир Сергійович Вінницький національний технічний університет
354 Павлова Наталя Ігорівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
355 Павловська Ірина Валеріївна Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
356 Палагонич Емілія Сергіївна Ужгородський національний університет
357 Палагута Наталя Сергіївна Національний університет біоресурсів і природокористування України
358 Палій Валерія Валентинівна Національний авіаційний університет
359 Пасічко Катерина Григорівна Луцький національний технічний університет
360 Передерій Олександр Володимирович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
361 Періг Юрій Андрійович Львівський національний аграрний університет
362 Пермінова Ольга Сергіївна Національний університет “Львівська політехніка”
363 Петренко Анастасія Олегівна Одеський національний медичний університет
364 Петренко Юлія Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
365 Петречко Ігор Русланович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
366 Петькова Єлизавета Ігорівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
367 Печиборщ Андрій Романович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
368 Пильо Дарія Іванівна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
369 Пирогов Владислав Сергійович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
370 Пілецький Павло Євгенійович Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
371 Піценко Олена Віталіївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
372 Пішоха Вікторія Олександрівна Луганський національний аграрний університет
373 Плосконос Ольга Ігорівна Львівський національний університет імені Івана Франка
374 Плотко Павло Павлович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
375 Плюшко Олена Валентинівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
376 Поважнюк Станіслав Сергійович Національний університет фізичного виховання і спорту України
377 Подольський Ростислав Вячеславович Національна металургійна академія України
378 Полинчук Віктор Юрійович Донецький національний університет імені Василя Стуса
379 Поліщук Артем Володимирович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
380 Поліщук Вікторія Володимирівна Національний університет біоресурсів і природокористування України
381 Поліщук Ольга Олександрівна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
382 Поляцко Анна Володимирівна Національний авіаційний університет
383 Попков Максим Максимович Луганський національний аграрний університет
384 Попова Ольга Ярославівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
385 Попович Юлія Андріївна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
386 Преснакова Наталя Борисівна Донецький державний університет управління
387 Примаченко Костянтин Олександрович Одеський національний економічний університет
388 Приходько Євгенія Євгенівна Національна металургійна академія України
389 Проданюк Дмитро Миколайович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
390 Прокофьєва Марія Андріївна Український державний хіміко-технологічний університет
391 Проць Ірина Ігорівна Івано-Франківський національний медичний університет
392 Пташинська Валентина Миколаївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
393 Пугач Світлана Вікторівна Університет імені Альфреда Нобеля
394 Пузирей Надія Владленівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
395 Пустова Катерина Валеріївна Запорізький державний медичний університет
396 Пущик Ірина Мирославівна Національний авіаційний університет
397 Радзіховська Оксана Андріївна Донецький національний університет імені Василя Стуса
398 Радінська Анна Володимирівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
399 Редько Мар’яна Олександрівна Національний університет “Львівська політехніка”
400 Ремезовський Іван Миколайович Національний авіаційний університет
401 Решитько Володимир Григорович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
402 Рибак Ксенія Сергіївна Національний університет “Києво-Могилянська академія”
403 Рибалко Єлизавета Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
404 Рижков Назар Олександрович Львівський національний аграрний університет
405 Рогальський Андрій Миколайович Львівський національний аграрний університет
406 Романенко Марія Вікторівна Національна металургійна академія України
407 Ромашук Назар Вікторович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
408 Росік Людмила Борисівна Національний авіаційний університет
409 Росохата Дар’я Іванівна Національний університет “Одеська юридична академія”
410 Руданецька Софія Юріївна Львівський національний аграрний університет
411 Русіновська Таїсія Миколаївна Університет банківської справи
412 Рябук Катерина Павлівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
413 Савінок Олександр Олексійович Запорізький національний технічний університет
414 Савченко Ірина Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
415 Савченко Надія Сергіївна Миколаївський національний аграрний університет
416 Савчина Марія Олександрівна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
417 Садовий Юрій Степанович Львівський національний університет імені Івана Франка
418 Садолінська Ірина Сергіївна Національний університет “Одеська юридична академія”
419 Саєнко Іван Олександрович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
420 Саєнко Софія Русланівна Полтавська державна аграрна академія
421 Сазонова Елла ВіталіЇвна Харківський національний університет будівництва та архітектури
422 Сазонова Таїсія Михайлівна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
423 Сальник Ірина Андріївна Університет імені Альфреда Нобеля
424 Сасін Владислав Олександрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
425 Сатурська Уляна Володимирівна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
426 Сафарова Ельміра Рамізівна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
427 Сахвон Мирослава Русланівна Національний університет “Києво-Могилянська академія”
428 Семанюк Діана Володимирівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
429 Сенін Богдан Олегович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
430 Серафим Сергій Сергійович Миколаївський національний аграрний університет
431 Сергеєва Юлія Юріївна Донецький національний університет імені Василя Стуса
432 Сидоренко Софія Володимирівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
433 Сидорук Олег Олександрович Вінницький національний технічний університет
434 Ситников Павло Андрійович Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
435 Сіденко Владислав Петрович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
436 Сідько Владислава Олегівна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
437 Сікора Вікторія Євгенівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
438 Сіренко Валерій Юрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
439 Сітарчук Ольга Володимирівна Хмельницький національний університет
440 Сітковська Валерія Ігорівна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
441 Сітнік Світлана Петрівна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
442 Скидан Максим Ігорович Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
443 Скляров Олександр Андрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
444 Скорий Дмитро Олександрович Харківський національний медичний університет
445 Скребкова Ксенія Станіславівна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
446 Скрипник Максим Ігорович Українська медична стоматологічна академія
447 Смєлова Валерія Євгеніївна Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
448 Смирнов Олександр Валентинович Запорізький національний університет
449 Смілянець Олександра Миколаївна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
450 Собіль Олена Іванівна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
451 Сова Диана Анатольевна Національна металургійна академія України
452 Сокіл Леся Сергіївна Миколаївський національний аграрний університет
453 Сокол Марина Сергіївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
454 Соколенко Олександр Тарасович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
455 Соколовський Дмитро Миколайович Запорізький державний медичний університет
456 Сокуренко Катерина Русланівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
457 Соломон Марія Ярославівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
458 Сопрук Оксана Анатоліївна Національний авіаційний університет
459 Сотнікова Катерина Костянтинівна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
460 Спицька Катерина Валентинівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
461 Стаднік Наталія Петрівна Національний університет “Острозька Академія”
462 Станєва Інна Іванівна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
463 Старенька Ірина Миколаївна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
464 Старостенко Вероніка Вадимівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
465 Степаненко Сергій Вікторович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
466 Степасюк Богдан Володимирович Національний авіаційний університет
467 Степура Оксана Юріївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
468 Стефанишин Надія Петрівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
469 Стефурак Степан Михайлович Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
470 Стороженко Оксана Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
471 Стрельченко Анастасія Владиславівна Київський університет імені Бориса Грінченка
472 Стрижак Кристина Євгенівна Національний університет фізичного виховання і спорту України
473 Султангалієв Денис Олександрович Національний університет “Києво-Могилянська академія”
474 Сурганова Юлія Едуардівна Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
475 Сухенко Олександра Сергіївна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
476 Суходольська Олена Ігорівна Харківський національний медичний університет
477 Таланов Анатолій Романович Миколаївський національний аграрний університет
478 Таран Олександр Вікторович Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
479 Таран Сергій Євгенович Університет імені Альфреда Нобеля
480 Татаренко Юлія Олександрівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
481 Теа Камії-Максим Національний університет водного господарства та природокористування
482 Телевка Максим Павлович Львівський національний аграрний університет
483 Телешкан Ілона Антонівна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
484 Тереховська Людмила Анатоліївна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
485 Тертична Катерина Юріївна Миколаївський національний аграрний університет
486 Тильчак Ярина Євгенівна Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
487 Тимофєєва Анастасія Андріївна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
488 Тимошенко Богдан Віталійович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
489 Тимошенко Юлія Сергіївна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
490 Титаренко Максим Юрійович Національний університет фізичного виховання і спорту України
491 Тихенко Валерія Вадимівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
492 Тихомиров Антон Олегович Донецький національний університет імені Василя Стуса
493 Тихомирова Анастасія Олексіївна Харківський національний університет будівництва та архітектури
494 Тіхонов Андрій Сергійович Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
495 Ткач Олександра Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
496 Ткаченко Олександра Сергіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
497 Ткаченко Олексій Андрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
498 Ткачик Єгор Андрійович Національний авіаційний університет
499 Ткачишина (Фоменко) Ксенія Сергіївна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
500 Ткачук Дмитро Геннадійович Житомирський державний технологічний університет
501 Толмачова Юлія Ігорівна Донецький національний університет імені Василя Стуса
502 Томіна Аліна Ігорівна Сумський державний університет
503 Торбич Оксана Ігорівна Національна академія внутрішніх справ
504 Торопкіна Олена Ігорівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
505 Торопченов Георгій Олександрович Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
506 Тріфонова Дарина Олександрівна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
507 Трофімчук Тетяна Ігорівна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
508 Турій Анастасія Миколаївна Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
509 Турко Олександра Ярославівна Національний університет “Львівська політехніка”
510 Турченяк Роман Євгенович Львівський національний аграрний університет
511 Тхор Євген Анатолійович Запорізький національний технічний університет
512 Уварова Катерина Юріївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
513 Уманець Анна Олександрівна Національний авіаційний університет
514 Умнов Павел Вячеславович Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
515 Уханова Тетяна Олегівна Університет імені Альфреда Нобеля
516 Фарапонов Владислав Геннадійович Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
517 Федорик Ольга Ярославівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
518 Фесюк Вікторія Олегівна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
519 Филь Євгеній Володимирович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
520 Філіпович Діна Олегівна Івано-Франківський національний медичний університет
521 Фокіна Анна Олександрівна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
522 Фролова Вікторія Сергіївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
523 Фуйор Поліна Валеріївна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
524 Хобзей Микола Михайлович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
525 Хома Тетяна Вікторівна Національний університет фізичного виховання і спорту України
526 Хоменко Анастасія Сергіївна Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
527 Хомич Катерина Олександрівна Національний університет водного господарства та природокористування
528 Хомяк Богдан Юрійович Запорізький національний університет
529 Царук Діана Леонідівна Національний авіаційний університет
530 Цебинога Вікторія Юріївна Харківський національний університет внутрішніх справ
531 Чабаненко Олена Олегівна Миколаївський національний аграрний університет
532 Чебанюк Катерина Олександрівна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
533 Черкасова Дарія Вікторівна Національний авіаційний університет
534 Чернецький Олександр Віталійович Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
535 Чижик Олексій Станіславович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
536 Чисніков Антон Сергійович Національний університет “Києво-Могилянська академія”
537 Чіфліклій Юлія Степанівна Національний університет біоресурсів і природокористування України
538 Чіх Роксолана Василівна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
539 Чорний Олександр Юрійович Національна металургійна академія України
540 Чорноморченко Елеонора Сергіївна Національний авіаційний університет
541 Чубик Інна Юхимівна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
542 Шакун Анастасія Сергіївна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
543 Шалімов Юрій Олексійович Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
544 Шарадов Єгор Ігорович Національний авіаційний університет
545 Шарапа Ольга Миколаївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
546 Шатов Віктор Олегович Національний університет “Одеська юридична академія”
547 Шахтарін Кирило Олександрович Запорізький національний університет
548 Шевченко Лариса Анатоліївна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
549 Шевченко Тарас Григорович Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
550 Шендрик Олена Олександрівна Запорізький державний медичний університет
551 Шепель Ольга Анатоліївна Луганський національний аграрний університет
552 Шеремет Вячеслав Юрійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
553 Шибаєва Аліна Віталіївна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
554 Шигапова Еліза Ігорівна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
555 Шип Катерина Валеріївна Харківський національний університет будівництва та архітектури
556 Шишка Роман Сергійович Житомирський національний агроекологічний університет
557 Шостак Любов Володимирівна Національний університет водного господарства та природокористування
558 Штокал Алла Сергіївна Вінницький національний технічний університет
559 Шуляк Назарій Олександрович Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
560 Шульга Філіп Вікторович Київський національний університет імені Тараса Шевченка
561 Шульженко Марина Анатоліївна Херсонський національний технічний університет
562 Шульженко Сергій Сергійович Запорізький національний технічний університет
563 Шуневич Катерина Андріївна Львівський національний університет імені Івана Франка
564 Шутяк Тетяна Володимирівна Національний університет “Одеська юридична академія”
565 Щадило Марія Ярославівна Львівський національний аграрний університет
566 Юденко Аліна Віталіївна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
567 Яворський Ярослав Мирославович Житомирський національний агроекологічний університет
568 Якубіна Орина Олегівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
569 Яра Наталія Богданівна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
570 Ярець Марина Валеріївна Харківський національний університет будівництва та архітектури
571 Ярмак Олександр Сергійович Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
572 Яроменко Тетяна Сергіївна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
573 Ярош Юлій Ігорович Національний університет фізичного виховання і спорту України
574 Ярошинська Юлія Володимирівна Житомирський національний агроекологічний університет
575 Яцишин Наталія Ігорівна Національний університет “Львівська політехніка”
576 Яцків Алла Володимирівна Національний авіаційний університет

Результати 1-го туру конкурсу-2018/19 плануються на початку лютого 2019 року.

Слідкуйте за новиними на сайті програми, фейсбуці та е-мейлі. Успіхів!

закрити