Як ми можемо Вам допомогти?

Учасники 2-го туру Конкурсу – 2018/19

 1. Аверін Дмитро Володимирович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 2. Акастьолова Катерина Миколаївна (Національний авіаційний університет)
 3. Алабаш Євгенія Миколаївна (Національний авіаційний університет)
 4. Амарій Анатолій Миколайович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 5. Андреєв Андрій Олександрович (Вінницький національний технічний університет)
 6. Андрєєв Олексій Володимирович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 7. Андрійчук Богдан Ігорович (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 8. Андросова Ірина Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 9. Асанішвілі Микола Ілліч (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 10. Бабак Максим Андрйович (Запорізький національний технічний університет)
 11. Багдасарян Тамара Германівна (Національний авіаційний університет)
 12. Балюк Богдан Леонідович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 13. Барабан Ірина Вікторівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 14. Барановський Тарас Петрович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 15. Басалай Сергій Святославович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 16. Бац Анастасія Сергіївна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 17. Безверха Інна Вікторівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 18. Безверхня Катерина Олегівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 19. Безлюдна Катерина Сергіївна (Херсонський державний університет)
 20. Бендерська Тетяна Владиславівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 21. Бережна Дарія Володимирівна (Сумський державний університет)
 22. Бернацький Андрій Валерійович (Сумський державний університет)
 23. Беспалікова Ольга Олегівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 24. Бєляєва Оксана Олегівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова)
 25. Бичкова Дар’я Максимівна (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 26. Бівзюк Владислав Олегович (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 27. Біленко Надія Вікторівна (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
 28. Бірюкова Олександра Вадимівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління)
 29. Блажинська Маргарита Михайлівна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 30. Блищак Людмила Олегівна (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
 31. Богдяж Крістіна Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 32. Божок Єгор Михайлович (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 33. Бойко Людмила Володимирівна (Київський національний торговельно-економічний університет)
 34. Бондаренко Анастасія Дмитрівна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 35. Бондарєв Максим Ігорович (Запорізький національний технічний університет)
 36. Бордюг Іван Олександрович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 37. Борзих Яніна Андріївна (Українська медична стоматологічна академія)
 38. Боровець Іван Миколайович (Національний університет водного господарства та природокористування)
 39. Бородін Віктор Андрійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 40. Боць Марія-Тетяна Олександрівна (Ужгородський національний університет)
 41. Брик Юлія Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 42. Булавицька Катерина Вадимівна (Таврійський державний агротехнологічний університет)
 43. Бурчак Ольга Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 44. Вакуліч Вікторія Василівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 45. Вапірова Анастасія Сергіївна (Запорізький національний університет)
 46. Варава Максим Ігорович (Дніпровський державний аграрно-економічний університет)
 47. Варданян Ілона Арутюнівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 48. Веляник Наталія Василівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 49. Весельський Ярослав Анатолійович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 50. Вєнчковська Надія Ігорівна (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 51. Вєтрова Валерія Валеріївна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 52. Височин Анастасія Ігорівна (Національний авіаційний університет)
 53. Відінєєва Віолета Миколаївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 54. Власенко Ольга Володимирівна (Харківський національний медичний університет)
 55. Вовк Олексій Миколайович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 56. Вовк Павло Антонович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 57. Вознюк Аліна Ігорівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 58. Войновська Олександра Сергіївна (Запорізький національний технічний університет)
 59. Войтенко Марина Вадимівна (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 60. Войціцький Тарас Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 61. Волчанська Ярослава Олегівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 62. Вороніна Яна Сергіївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 63. Габорець Ярослава Вячеславівна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
 64. Гаврилюк Дар’я Олександрівна (Національний авіаційний університет)
 65. Галінська Анастасія Миколаївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 66. Гарда Тетяна Петрівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 67. Гаркуша Владислава Олександрівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
 68. Гатеж Вадим Михайлович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 69. Гвоздак Ілона Павлівна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 70. Гензель Марина Юріївна (Національний авіаційний університет)
 71. Главацька Вероніка Олегівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 72. Гладка Діана Олександрівна (Вінницький національний технічний університет)
 73. Глущенко Микита Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 74. Гнилоскуренко Михайло Святославович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 75. Головань Катерина Дмитрівна (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 76. Головко Алла Сергіївна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 77. Гонта Дарина Сергіївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 78. Горбач Аліна Сергіївна (Національний університет “Острозька Академія”)
 79. Горбачевська Тамара Ігорівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 80. Горбовська Орина Олександрівна (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 81. Гореін Владислав Олексндрович (Національна металургійна академія України)
 82. Горєлова Валерія Станіславівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 83. Горобець Ольга Геннадіївна (Національний авіаційний університет)
 84. Горовенко Сергій Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 85. Городиловська Марія Тарасівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 86. Грабенко Дар’я Вікторівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 87. Грибук Анна Вікторівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 88. Григор’єва Олександра Олегівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 89. Григоренко Тамара Василівна (Національний авіаційний університет)
 90. Грицишин Людмила Мирославівна (Івано-Франківський національний медичний університет)
 91. Гріга Владислав Сергійович (Національний авіаційний університет)
 92. Грома Наталя Володимирівна (Запорізький національний університет)
 93. Давидкова Катерина Максимівна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
 94. Дегтярь Єлизавета Радіонівна (Національний авіаційний університет)
 95. Дем’яненко Дмитро Сергійович (Український державний хіміко-технологічний університет)
 96. Дем’янчук Вікторія Валеріївна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 97. Дем’янчук Іван Володимирович (Житомирський національний агроекологічний університет)
 98. Деменніков Олексій Андрійович (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 99. Дементьєва Євгенія Вячеславівна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 100. Демидович Анна Сергіївна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 101. Дерев’янко Олександр Станіславович (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
 102. Дереш Богдана Тарасівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
 103. Дзьома Вікторія Русланівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 104. Дивак Андрій Миколайович (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 105. Дивнич Діана Ігорівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 106. Дика Інна Григорівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 107. Діденко Едуард Вікторович (Запорізький державний медичний університет)
 108. Дідик Валерія Анатоліївна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 109. Дмитренко Анастасія Вікторівна (Львівський державний університет фізичної культури)
 110. Дмитренок Назар Валерійович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 111. Добронравова Аліса Станіславівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 112. Довбня Олексій Юрійович (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 113. Довженко Анастасія Валеріївна (Луганський національний аграрний університет)
 114. Драчова Світлана Іванівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова)
 115. Дреус Альона Андріївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 116. Дрозд Олена Володимирівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 117. Дубас Валентин Олександрович (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 118. Дуракова Олена Василівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
 119. Дюбанова Альона Сергіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 120. Єкимова Євгенія Олександрівна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 121. Єльяшов Семен Ігорович (Київський академічний університет)
 122. Єськов Кирило Олегович (Запорізький національний технічний університет)
 123. Жадан Юлія Геннадіївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 124. Жаловська Катерина Павлівна (Хмельницький унiверситет управлiння та права)
 125. Жарова Ольга Віталіївна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
 126. Жила Наталія Олександрівна (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 127. Жукровська Ксенія-Оксана Андріївна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 128. Забірко Анастасія Олександрівна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 129. Зайцева Альона Геннадіївна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 130. Запорожець Марина Олегівна (Університет банківської справи)
 131. Засоріна Ганна Володимирівна (Запорізький національний технічний університет)
 132. Заячківська Аліна Василівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 133. Зварич Роман Андрійович (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 134. Здробилко Тетяна Олегівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 135. Зеленська Валерія Валеріївна (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
 136. Зеленчук Володимир Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 137. Злоєдова Анастасія Валеріївна (Таврійський державний агротехнологічний університет)
 138. Золотаренко Віктор Олегович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 139. Зосимчук Олексій Русланович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 140. Іванців Ольга Василівна (Луцький національний технічний університет)
 141. Іванчук Віра Богданівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 142. Іотова Катерина Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 143. Іщук Іван Миколайович (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 144. Кавуза Катерина Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 145. Каленчук Анна Сергіївна (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 146. Калинів Соломія Мар’янівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 147. Калініченко Дмитро Ігорович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
 148. Калінчук Вікторія Володимирівна (Запорізький національний університет)
 149. Канаан Нівін Рібалівна (Національний авіаційний університет)
 150. Каплун Анастасія Вадимівна (Одеський національний медичний університет)
 151. Каташинський Євген Олександрович (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
 152. Качан Ганна Павлівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 153. Качуровська Вікторія Вікторівна (Львівський національний аграрний університет)
 154. Квітка Дмитро Сергійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 155. Килинник Влада Юріївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 156. Киндилевич Валентина Дмитрівна (Миколаївський національний аграрний університет)
 157. Кирилюк Анастасія Олегівна (Університет митної справи та фінансів)
 158. Кисельова Марина Вікторівна (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 159. Кійко Аліна Валентинівна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 160. Кіпень Вікторія Володимирівна (Хмельницький національний університет)
 161. Кірсун Людмила Павлівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 162. Кіяниця Анастасія Віталіївна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 163. Клімова Віка Олександрівна (Полтавський університет економіки і торгівлі)
 164. Кльонова Аліна Олександрівна (Таврійський державний агротехнологічний університет)
 165. Клюка Вікторія Вікторівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 166. Кметь Максим Олегович (Національний університет “Львівська політехніка”)
 167. Князєва Вікторія Юріївна (Національний фармацевтичний університет)
 168. Ковалевич Ігор Ігорович (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 169. Коваленко Ірина Ігорівна (Донецький національний технічний університет)
 170. Ковальська Настя Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 171. Ковальчук Карина Романівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 172. Ковальчук Ольга Олександрівна (Київський університет імені Бориса Грінченка)
 173. Когут Оксана Василівна (Київський національний торговельно-економічний університет)
 174. Козак Лілія Тарасівна (Львівський національний аграрний університет)
 175. Козачок Наталя Михайлівна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 176. Козелло Артем Валерійович (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 177. Козирєв Євгній Костянтинович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 178. Козік Валерія Анатоліївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 179. Колбасін Павло Олександрович (Дніпропетровська медична академія)
 180. Колдомасов Артур Миколайович (Національний університет “Острозька Академія”)
 181. Колесник Євген Владиславович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 182. Колесник Олександра Олегівна (Ужгородський національний університет)
 183. Колісник Микола Богданович (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)
 184. Коломієць Надія Вадимівна (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 185. Коломієць Олександра Олександрівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 186. Колотуха Катерина Анатоліївна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 187. Кондратюк Марія Юріївна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 188. Кондратюк Наталія Юріївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 189. Конєва Анастасія Олександрівна (Сумський державний університет)
 190. Коновалова Анастасія Сергіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 191. Константинова Катерина Гочівна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 192. Копей Юлія Русланівна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 193. Копил Валентина Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 194. Коптєв Олександр Сергійович (Університет імені Альфреда Нобеля)
 195. Корзенюк Юлія Олексіївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 196. Корнієнко Дмитро Ігорович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 197. Короленко Вікторія Олександрівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 198. Короткова Олена Максимівна (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 199. Корчевська Вікторія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 200. Корява Діана Сергіївна (Національний авіаційний університет)
 201. Корячко Костянтин Вікторович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 202. Косенко Роман Сергійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 203. Косюк Ксенія Сергіївна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 204. Котельнікова Світлана Олександрівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 205. Кравченко Дар’я Андріївна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
 206. Кравчук Максим Леонідович (Хмельницький національний університет)
 207. Кренцін Михайло Дмитрович (Вінницький національний технічний університет)
 208. Кривенко Геннадій Олегович (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 209. Кривсун Костянтин Вікторович (Запорізький державний медичний університет)
 210. Крилевець Юлія Василівна (Полтавська державна аграрна академія)
 211. Крук Катерина Вікторівна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 212. Крячко Анастасія Олександрівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 213. Куваріна Анна Олександрівна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 214. Кудра Ірина Андріївна (Національний авіаційний університет)
 215. Кузнецов Кирило Андрійович (Університет банківської справи)
 216. Кузнєцов Олександр Максимович (Київський національний університет будівництва і архітектури)
 217. Кузь Анастасія Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 218. Кузьмич Анна Андріївна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 219. Кулієвич Максим Ярославович (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 220. Кучерів Олеся Ільківна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 221. Кучина Анастасія Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 222. Кучківська Олександра Анатоліївна (Київський національний університет будівництва і архітектури)
 223. Кущова Вікторія Сергіївна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 224. Лавріненко Катерина Валеріївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 225. Лагно Єлизавета Сергіївна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
 226. Лебедін Микита Сергійович (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 227. Левченко Евгеній Васильович (Харківський національний університет радіоелектроніки)
 228. Левченко Микита Андрійович (Національна металургійна академія України)
 229. Легка Ольга Василівна (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 230. Лемішко Михайло Володимирович (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
 231. Леончук Юлія Миколаївна (Національний авіаційний університет)
 232. Лесюк Владислав Станіславович (Полтавська державна аграрна академія)
 233. Лисевич Анастасія Анатоліївна (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
 234. Лисканич Юрій Іванович (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)
 235. Листопадов Денис Дмитрович (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту)
 236. Лисянська Марія Володимирівна (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
 237. Лісних Руслан Сергійович (Сумський державний університет)
 238. Літвиненко Олександра Олександрівна (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 239. Лозова Ірина Олександрівна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 240. Лудан Дар’я Віталіївна (Вінницький національний технічний університет)
 241. Луців Наталія Ігорівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 242. Магалецька (Цимбалюк) Катерина Павлівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 243. Магалецький Андрій Михайлович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 244. Макаренко Катерина Михайлівна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 245. Макарова Любов Олександрівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 246. Макарчук Ігор Сергійович (Житомирський державний технологічний університет)
 247. Макоткіна Олена Вікторівна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 248. Манжурінс Кристина В’ячеславівна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 249. Мар’ян Остап Васильович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 250. Маркелюк Анастасія Василівна (Херсонський державний університет)
 251. Маркова Дар’я Андріївна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 252. Маркусь Богдан Васильович (Національний авіаційний університет)
 253. Мартиненко Антон Станіславович (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 254. Марченко Володимир Юрійович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 255. Марчук Надія Юріївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 256. Маслобоєва Таісія Михайлівна (Одеський національний медичний університет)
 257. Матвіїв Ірина Василівна (Національний авіаційний університет)
 258. Матухно Генріх Робертович (Університет імені Альфреда Нобеля)
 259. Мацюрак Андрій Олегович (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)
 260. Мельник Аліна Павлівна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 261. Мельник Андрій Миколайович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 262. Метьолкіна Дар’я Володимирівна (Львівський національний аграрний університет)
 263. Миколаїв Софія Ярославівна (Львівський національний аграрний університет)
 264. Миронова Вероніка Валеріївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 265. Мілоста Ольга Ігорівна (Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка)
 266. Мітькова Ілона Сергіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 267. Міщанчук Віктор Анатолійович (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 268. Монастирна Олександра Валентинівна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 269. Монастирський Георгій Олександрович (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 270. Москаленко Анастасія Андріївна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 271. Москаленко Софія Андріївна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 272. Москаленко Федір Андрійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 273. Мосяж Аліна Миколаївна (Донецький національний медичний університет)
 274. Музичук Любов Миколаївна (Національний університет “Острозька Академія”)
 275. Мурасова Юлія Олександрівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 276. Мурзо Євгенія Олександрівна (Національна академія внутрішніх справ)
 277. Мурзова Дана Максимівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 278. Мушин Иванна Михайлівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 279. Найда Віталій Олегович (Харківський національний університет внутрішніх справ)
 280. Насадюк Сергій Анатолійович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 281. Насибова Розілє Ленурівна (Львівський національний аграрний університет)
 282. Недільська Софія Сергіївна (Житомирський національний агроекологічний університет)
 283. Недоснований Олександр Юрійович (Вінницький національний технічний університет)
 284. Немеш Іван Михайлович (Ужгородський національний університет)
 285. Немикіна Віолета Анатоліївна (Національний університет “Острозька Академія”)
 286. Нефьодова Марина Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 287. Новак Олександра Євгенівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 288. Носаненко Тетяна Олексіївна (Запорізький національний університет)
 289. Нурметов Роман Русланович (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 290. Облап Артем Миколайович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 291. Ободовська Тетяна Сергіївна (Національний авіаційний університет)
 292. Оганісян Ані Овсепівна (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 293. Олевський Олександр Вікторович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 294. Олєйніков Микола Олександрович (Запорізький національний технічний університет)
 295. Ольховська Катерина Михайлівна (Український державний хіміко-технологічний університет)
 296. Омелянчук Світлана Олегівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 297. Ортинська Крістіна Вячеславівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 298. Оскирко Олександра Станіславівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 299. Откидач Олексій Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 300. Очеретнюк Максим Вікторович (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 301. Павлов Володимир Сергійович (Вінницький національний технічний університет)
 302. Павлова Наталя Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 303. Павловська Ірина Валеріївна (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 304. Палагонич Емілія Сергіївна (Ужгородський національний університет)
 305. Палій Валерія Валентинівна (Національний авіаційний університет)
 306. Пасічко Катерина Григорівна (Луцький національний технічний університет)
 307. Передерій Олександр Володимирович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 308. Пермінова Ольга Сергіївна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 309. Петренко Анастасія Олегівна (Одеський національний медичний університет)
 310. Петренко Юлія Сергіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 311. Петречко Ігор Русланович (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)
 312. Петькова Єлизавета Ігорівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 313. Печиборщ Андрій Романович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 314. Пильо Дарія Іванівна (Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського)
 315. Пирогов Владислав Сергійович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 316. Пілецький Павло Євгенійович (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 317. Піценко Олена Віталіївна (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 318. Пішоха Вікторія Олександрівна (Луганський національний аграрний університет)
 319. Плосконос Ольга Ігорівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 320. Плотко Павло Павлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 321. Плюшко Олена Валентинівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 322. Поважнюк Станіслав Сергійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 323. Подольський Ростислав Вячеславович (Національна металургійна академія України)
 324. Полинчук Віктор Юрійович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 325. Поліщук Артем Володимирович (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 326. Поліщук Ольга Олександрівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 327. Поляцко Анна Володимирівна (Національний авіаційний університет)
 328. Попков Максим Максимович (Луганський національний аграрний університет)
 329. Попова Ольга Ярославівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 330. Попович Юлія Андріївна (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
 331. Преснакова Наталя Борисівна (Донецький державний університет управління)
 332. Примаченко Костянтин Олександрович (Одеський національний економічний університет)
 333. Приходько Євгенія Євгенівна (Національна металургійна академія України)
 334. Проданюк Дмитро Миколайович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 335. Прокофьєва Марія Андріївна (Український державний хіміко-технологічний університет)
 336. Проць Ірина Ігорівна (Івано-Франківський національний медичний університет)
 337. Пташинська Валентина Миколаївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 338. Пугач Світлана Вікторівна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 339. Пузирей Надія Владленівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 340. Пустова Катерина Валеріївна (Запорізький державний медичний університет)
 341. Пущик Ірина Мирославівна (Національний авіаційний університет)
 342. Радзіховська Оксана Андріївна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 343. Редько Мар’яна Олександрівна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 344. Ремезовський Іван Миколайович (Національний авіаційний університет)
 345. Решитько Володимир Григорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 346. Рибак Ксенія Сергіївна (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 347. Рижков Назар Олександрович (Львівський національний аграрний університет)
 348. Рогальський Андрій Миколайович (Львівський національний аграрний університет)
 349. Романенко Марія Вікторівна (Національна металургійна академія України)
 350. Ромашук Назар Вікторович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 351. Росік Людмила Борисівна (Національний авіаційний університет)
 352. Росохата Дар’я Іванівна (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 353. Руданецька Софія Юріївна (Львівський національний аграрний університет)
 354. Рябук Катерина Павлівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 355. Савченко Ірина Сергіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 356. Савченко Надія Сергіївна (Миколаївський національний аграрний університет)
 357. Савчина Марія Олександрівна (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 358. Садовий Юрій Степанович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 359. Садолінська Ірина Сергіївна (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 360. Саєнко Іван Олександрович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 361. Саєнко Софія Русланівна (Полтавська державна аграрна академія)
 362. Сазонова Таїсія Михайлівна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 363. Сасін Владислав Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 364. Сатурська Уляна Володимирівна (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 365. Сафарова Ельміра Рамізівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 366. Сахвон Мирослава Русланівна (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 367. Семанюк Діана Володимирівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 368. Сенін Богдан Олегович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 369. Серафим Сергій Сергійович (Миколаївський національний аграрний університет)
 370. Сергеєва Юлія Юріївна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 371. Сидоренко Софія Володимирівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 372. Сидорук Олег Олександрович (Вінницький національний технічний університет)
 373. Ситников Павло Андрійович (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 374. Сіденко Владислав Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 375. Сідько Владислава Олегівна (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 376. Сікора Вікторія Євгенівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 377. Сіренко Валерій Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 378. Сітарчук Ольга Володимирівна (Хмельницький національний університет)
 379. Сітковська Валерія Ігорівна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 380. Сітнік Світлана Петрівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління)
 381. Скидан Максим Ігорович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
 382. Скляров Олександр Андрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 383. Скорий Дмитро Олександрович (Харківський національний медичний університет)
 384. Скребкова Ксенія Станіславівна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)
 385. Скрипник Максим Ігорович (Українська медична стоматологічна академія)
 386. Смєлова Валерія Євгеніївна (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”)
 387. Смирнов Олександр Валентинович (Запорізький національний університет)
 388. Смілянець Олександра Миколаївна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
 389. Собіль Олена Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 390. Сокол Марина Сергіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 391. Соколенко Олександр Тарасович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 392. Соколовський Дмитро Миколайович (Запорізький державний медичний університет)
 393. Сокуренко Катерина Русланівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 394. Соломон Марія Ярославівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 395. Сопрук Оксана Анатоліївна (Національний авіаційний університет)
 396. Сотнікова Катерина Костянтинівна (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
 397. Стаднік Наталія Петрівна (Національний університет “Острозька Академія”)
 398. Станєва Інна Іванівна (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 399. Старенька Ірина Миколаївна (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 400. Старостенко Вероніка Вадимівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 401. Степаненко Сергій Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 402. Степасюк Богдан Володимирович (Національний авіаційний університет)
 403. Степура Оксана Юріївна (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 404. Стефанишин Надія Петрівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 405. Стефурак Степан Михайлович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 406. Стороженко Оксана Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 407. Стрижак Кристина Євгенівна (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 408. Султангалієв Денис Олександрович (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 409. Сурганова Юлія Едуардівна (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 410. Сухенко Олександра Сергіївна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 411. Суходольська Олена Ігорівна (Харківський національний медичний університет)
 412. Таланов Анатолій Романович (Миколаївський національний аграрний університет)
 413. Таран Сергій Євгенович (Університет імені Альфреда Нобеля)
 414. Татаренко Юлія Олександрівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
 415. Теа Камії-Максим – (Національний університет водного господарства та природокористування)
 416. Телевка Максим Павлович (Львівський національний аграрний університет)
 417. Телешкан Ілона Антонівна (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 418. Тереховська Людмила Анатоліївна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
 419. Тертична Катерина Юріївна (Миколаївський національний аграрний університет)
 420. Тильчак Ярина Євгенівна (Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського)
 421. Тимошенко Богдан Віталійович (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
 422. Титаренко Максим Юрійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 423. Тихенко Валерія Вадимівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 424. Тихомиров Антон Олегович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 425. Тихомирова Анастасія Олексіївна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 426. Тіхонов Андрій Сергійович (Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова)
 427. Ткач Олександра Олександрівна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 428. Ткаченко Олександра Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 429. Ткаченко Олексій Андрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 430. Ткачик Єгор Андрійович (Національний авіаційний університет)
 431. Ткачишина (Фоменко) Ксенія Сергіївна (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 432. Ткачук Дмитро Геннадійович (Житомирський державний технологічний університет)
 433. Толмачова Юлія Ігорівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
 434. Томіна Аліна Ігорівна (Сумський державний університет)
 435. Торбич Оксана Ігорівна (Національна академія внутрішніх справ)
 436. Торопкіна Олена Ігорівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 437. Торопченов Георгій Олександрович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)
 438. Тріфонова Дарина Олександрівна (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)
 439. Трофімчук Тетяна Ігорівна (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова)
 440. Турій Анастасія Миколаївна (Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”)
 441. Турко Олександра Ярославівна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 442. Турченяк Роман Євгенович (Львівський національний аграрний університет)
 443. Тхор Євген Анатолійович (Запорізький національний технічний університет)
 444. Уварова Катерина Юріївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 445. Умнов Павел Вячеславович (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
 446. Уханова Тетяна Олегівна (Університет імені Альфреда Нобеля)
 447. Фарапонов Владислав Геннадійович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
 448. Федорик Ольга Ярославівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 449. Фесюк Вікторія Олегівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
 450. Филь Євгеній Володимирович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 451. Філіпович Діна Олегівна (Івано-Франківський національний медичний університет)
 452. Фокіна Анна Олександрівна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 453. Фролова Вікторія Сергіївна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 454. Фуйор Поліна Валеріївна (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)
 455. Хобзей Микола Михайлович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
 456. Хома Тетяна Вікторівна (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 457. Хоменко Анастасія Сергіївна (Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”)
 458. Хомяк Богдан Юрійович (Запорізький національний університет)
 459. Царук Діана Леонідівна (Національний авіаційний університет)
 460. Цебинога Вікторія Юріївна (Харківський національний університет внутрішніх справ)
 461. Чабаненко Олена Олегівна (Миколаївський національний аграрний університет)
 462. Чебанюк Катерина Олександрівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова)
 463. Чернецький Олександр Віталійович (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
 464. Чижик Олексій Станіславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 465. Чисніков Антон Сергійович (Національний університет “Києво-Могилянська академія”)
 466. Чіфліклій Юлія Степанівна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
 467. Чорний Олександр Юрійович (Національна металургійна академія України)
 468. Чорноморченко Елеонора Сергіївна (Національний авіаційний університет)
 469. Чубик Інна Юхимівна (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
 470. Шакун Анастасія Сергіївна (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 471. Шатов Віктор Олегович (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 472. Шахтарін Кирило Олександрович (Запорізький національний університет)
 473. Шевченко Лариса Анатоліївна (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
 474. Шевченко Тарас Григорович (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
 475. Шендрик Олена Олександрівна (Запорізький державний медичний університет)
 476. Шепель Ольга Анатоліївна (Луганський національний аграрний університет)
 477. Шеремет Вячеслав Юрійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
 478. Шигапова Еліза Ігорівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 479. Шип Катерина Валеріївна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 480. Шишка Роман Сергійович (Житомирський національний агроекологічний університет)
 481. Шостак Любов Володимирівна (Національний університет водного господарства та природокористування)
 482. Штокал Алла Сергіївна (Вінницький національний технічний університет)
 483. Шульга Філіп Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 484. Шульженко Марина Анатоліївна (Херсонський національний технічний університет)
 485. Шульженко Сергій Сергійович (Запорізький національний технічний університет)
 486. Шуляк Назарій Олександрович (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 487. Шуневич Катерина Андріївна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 488. Шутяк Тетяна Володимирівна (Національний університет “Одеська юридична академія”)
 489. Щадило Марія Ярославівна (Львівський національний аграрний університет)
 490. Юденко Аліна Віталіївна (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
 491. Яворський Ярослав Мирославович (Житомирський національний агроекологічний університет)
 492. Ярець Марина Валеріївна (Харківський національний університет будівництва і архітектури)
 493. Ярмак Олександр Сергійович (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка)
 494. Ярош Юлій Ігорович (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 495. Ярошинська Юлія Володимирівна (Житомирський національний агроекологічний університет)
 496. Яцишин Наталія Ігорівна (Національний університет “Львівська політехніка”)
 497. Яцків Алла Володимирівна (Національний авіаційний університет)
закрити