Як ми можемо Вам допомогти?

Політика конфіденційності

Загальні положення

 • 1. Web – сайт zavtra.in.ua (далі – Сайт) належить на праві власності благодійній організації “ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА-СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА”, код ЄДРПОУ 34806900 (далі – Організація) .
 • 2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Сайту та не поширюється на web – сайти третіх осіб.
 • 3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Організація з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – користувачів, які є користувачами Сайту, крім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується користувачем – користувачем Сайту.
 • 4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є користувач.
 • 5. Організація вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Доступ до персональних даних

 • 1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Організацією та користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Організації дозвіл на обробку персональних даних, власником яких він є, яка включає будь-які дії Організації або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • 1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Організацією та користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та можливостями, для надання яких створений Сайт, надає Організації дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
 • 2. Згода користувача, яка надається Організації на обробку персональних даних, власником яких він є, та їх передачу третім особам оформляється шляхом проставлення користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних та/або письмово за пропозицією Організації.
 • 3. До персональних даних, на обробку яких користувач надає дозвіл Організації входить:
  – прізвище, ім’я, по – батькові;
  – місце реєстрації;
  – стать;
  – місце проживання;
  – інформація про сімейний стан;
  – дата та місце народження користувача;
  – номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.);
  – нформація про географічне розташування;….
  Інша інформація, яка   самостійно вноситься  користувачем згідно умов конкурсу «Завтра.UA»

Строк зберігання Персональних даних

 • 1. Персональні дані, на обробку яких користувач надає доступ Організації зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням користувача.

Права користувача

 • 1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для обробки Організації має право:
 • 1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Організації;
 • 1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
 • 1.3.  На доступ до своїх персональних даних;
 • 1.4.  Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
 • 1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу Організації із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • 1.6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • 1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • 1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • 1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • 1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • 1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • 1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • 1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

 • 1. Організація звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних користувача відносно тих персональних даних, які користувач самостійно публічно розголошує.
 • 2. Організація має право поширювати персональні дані користувача з метою, з якою вони були зібрані.

Знищення та видалення персональних даних

 • 1. Персональні дані, на обробку яких користувач надає дозвіл Організації підлягають видаленню або знищенню у разі:
  – видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
  – набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних дани;
  – в інших випадках, встановлених законодавством України.
закрити