Артем Дем'яненко
Стипендіат
заклад вищої освіти

Сумський державний університет

регіон

рік стипендії:
закрити