Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Катерина Гребенець
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
2017
Богдан Каліненко
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
2016 2015
закрити