Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Олена Топчанюк
Таврійський державний агротехнологічний університет
2014
Данііл Топчій
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
2022 2021
Анастасія Торянік
2021
Сергій Третьяков
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2012 2011
Денис Третяк
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2010
Олексій Третяк
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2007
Олександр Тривайло
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2008
Дарина Тріфонова
2022
Ірина Трофимчук
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2008
Тетяна Трофімчук
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Вінниця 2019
Анна Троць
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Київ 2018
Дар'я Трубчанінова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор
Київ 2020
Алла Тудихата
Національна академія статистики, обліку та аудиту
2012
Микола Тупичак
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львів 2018
Маріана Турбал
Національний університет водного господарства та природокористування
2014
закрити