Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Олена Яблонько
Полтавська державна аграрна академія
2015 2014
Андріан Явнюк
Національний авіаційний університет
2011
Олександр Яворський
Донецький національний медичний університет
2017
Ростислав Яворський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2015
Ярослав Яворський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2009 2008
Микита Язиков
Донецький національний технічний університет
2010 2009
Любов Якимчук
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів 2011
Борис Яковлев
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2008
Євгенія Яковлєва
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецьк 2013
Михайло Якубович
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2008 2007
Євгенія Якушева
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2008 2007
Геннадій Яловський
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2009
Оксана Яненко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кропивницький 2009
Катерина Янішевська
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2011
Ірина Янченко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2012
закрити