Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Тетяна Верьовкіна
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2008
Мирослав Веселюк
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київська область 2021
Сергій Виголов
2007
Ольга Виджак
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2012
Олена Виноградова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Київ 2009
Наталія Випанасенко
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2007
Світлана Виперайленко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2011
Альона Високосова
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харківська область 2021
Олександр Висоцький
Національний університет харчових технологій
Київ 2021
Олександр Вихрюк
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2013 2012
Євгеній Вишняков
2010 2009
Ольга Вікович
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів 2014
Роман Вілков
Ужгородський національний університет
Ужгород 2008
Анастасія Вінницька
Вінницький національний технічний університет
Вінниця 2016
Євген Вінниченко
Харківський національний університет радіоелектроніки
2012
закрити