Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Пошук за навчальним закладом
Пошук за навчальним регіоном
Пошук за навчальним роком
Стипендіати
Аа Яя
Лідія Казьміна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2008
Юлія Кайкан
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2014
Олександра Калачова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
2013
Дар'я Каленюк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
2009
Богдан Каліненко
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
2016 2015
Андрій Калінін
Національний авіаційний університет
Київ 2020
Ольга Калініна
2013
Євген Калініченко
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецьк 2007
Діана Каліушко
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2014
Іван Калька
Національний університет "Острозька Академія"
2010
Світлана Кальчишина
Національний університет водного господарства та природокористування
2012
Ірина Кандибка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2018
Катаріна Канівець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2008
Марія Канініна
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2012
Марина Канцевич
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2011
закрити