Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Руслан Лісних
Сумський державний університет
Суми 2019
Валерія Літвак
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2014
Олександра Літвиненко
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Харків 2019
Карина Літвінова (дівоче Босюк)
Національний авіаційний університет
2013
Яна Літінська
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2009
Антон Ліщинський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2008
Аліна Лобанова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2014
Юлія Лобкова
Донецький національний технічний університет
2008
Дмитро Лобода
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
2017
Мар'яна Логвіненко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2013
Катерина Логінова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2012 2011
Катерина Логінова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2013
Марія Ложко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2011
Катерина Лоза
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харків 2011
Василь Лозинський
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2011
закрити