Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Василь Либа
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
2011
Євгенія Либань
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2013
Віталій Линник
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2007
Володимир Липко
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2013
Володимир Липницький
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2008
Надія Липова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2009
Павло Лисицький
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2013
Алла Лисиця
Донецький національний університет імені Василя Стуса
2008
Юрій Лисканич
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Дрогобич 2019
Наталія Лисовець
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2018 2016
Наталія Лисовець
Національний університет "Острозька Академія"
2016
Олександра Листопад
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
2007
Микита Лисяков
Таврійський державний агротехнологічний університет
2013
Марія Лисянська
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2019
Валентина Литвин
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2008
закрити