Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Пошук за навчальним закладом
Пошук за навчальним регіоном
Пошук за навчальним роком
Стипендіати
Аа Яя
Андрій Магалецький
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир 2019
Володимир Мадісон
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2007
Ростислав Мазурак
Львівський національний університет природокористування
2023
Євген Мазуренко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2008
Анастасія Мазурик
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2008
Інна Мазурик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк 2020
Дмитро Маїло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2009
Тарас Майданевич
2016
Юлія Майданович
2011
Ростислав Майор
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький 2011 2010
Анастасія Майстренко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2009
Олексій Макаренко
Харківський національний університет радіоелектроніки
2013
Марія Макаренко
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси 2020
Анастасія Макарова
Національна металургійна академія України
Дніпро 2009 2008
Анастасія Макарова
Національна металургійна академія України
Дніпро 2010
закрити