Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Катерина Логінова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2013
Марія Ложко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2011
Катерина Лоза
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харків 2011
Василь Лозинський
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2011
Олександр Лозінський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2008
Ольга Лозова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2008 2007
Роман Лозовий
Львівський національний аграрний університет
2011
Ірина Лоїк
Національний авіаційний університет
2013
Терезія Локес
Полтавська державна аграрна академія
2013 2012 2011 2010
Марія Ломачевська
Криворізький національний університет
2014 2013
Михайло Ломоносов
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
2017 2016
Дарина Луб'янська
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2012
Владислав Лубенець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
2010
Ольга Луговська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2016
Назар Луговський
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2013
закрити