Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Катерина Лягіна
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2011
Марія Лях
Національний університет "Острозька Академія"
2013
Олеся Лях
Ужгородський національний університет
2017
Марія Лях (дівоче Сидорук)
Національний університет "Острозька Академія"
2012
Олексій Ляшенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2011 2010 2008
Сергій Ляшенко
Донецький національний технічний університет
2008
Євгенія Лящук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2007
Анастасія Магазова
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2011
Володимир Мадісон
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2007
Євген Мазуренко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2008
Анастасія Мазурик
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2008
Дмитро Маїло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2009
Тарас Майданевич
2016
Юлія Майданович
2011
Ростислав Майор
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2011 2010
закрити