Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Анастасія Майстренко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2009
Олексій Макаренко
Харківський національний університет радіоелектроніки
2013
Марія Макаренко
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси 2020
Анастасія Макарова
Національна металургійна академія України
Дніпро 2009 2008
Анастасія Макарова
Національна металургійна академія України
Дніпро 2010
Віра Макарова
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Київ 2015
Любов Макарова
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вінниця 2019
Ольга Макаровська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2014
Олена Макоткіна
Університет імені Альфреда Нобеля
Дніпро 2019
Наталія Макрушина
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2008
Катерина Максименко
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2009
Денис Максимов
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2014
Ірина Максимова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2008
Ганна Максимчук
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2008
Ольга Мала
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2008
закрити