Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Ірина Лоїк
Національний авіаційний університет
2013
Терезія Локес
Полтавська державна аграрна академія
2013 2012 2011 2010
Микола Ломакін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2020
Марія Ломачевська
Криворізький національний університет
2014 2013
Михайло Ломоносов
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
2017 2016
Ігор Лось
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопіль 2020
Дарина Луб'янська
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2012
Владислав Лубенець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
2010
Ольга Луговська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2016
Назар Луговський
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2013
Дар'я Лудан
Вінницький національний технічний університет
Вінниця 2019 2018
Дмитро Лук'яненко
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
2011
Олександр Лук'янчук
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2014
Олександр Лук’янчук
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2015
Олексій Лукаш
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2007
закрити