Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Ганна Морозова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2011
Євгенія Морозова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2012
Олена Морозова
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2009
Юрій Морозюк
Національний університет "Острозька Академія"
2011
Леся Мосійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир 2013
Владислав Москаленко
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2015
Катерина Московенко
Черкаський державний технологічний університет
2009
Єлизавета Мостова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київ 2020 2018
Наталія Мостова
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2008 2007
Віктор Мостовой
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2009
Аліна Мосяж
Донецький національний медичний університет
Краматорськ 2019
Андрій Мосякін
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2007
Віталій Мочарський
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2011 2009
Антоніна Мужановська
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2007
Анна Музичук
Національний університет "Острозька Академія"
2010
закрити