Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Дмитро Мордерер
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2008
Антоніна Мороз
Полтавська державна аграрна академія
2011
Гаррі Мороз
Національний університет "Запорізька політехніка"
2014 2013
Альберт Морозов
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2012
Дмитро Морозов
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2011
Ярослав Морозов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Харків 2022
Ганна Морозова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2011
Євгенія Морозова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2012
Олена Морозова
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2009
Юрій Морозюк
Національний університет "Острозька Академія"
2011
Леся Мосійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир 2013
Владислав Москаленко
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2015
Катерина Московенко
Черкаський державний технологічний університет
2009
Єлизавета Мостова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київ 2020 2018
Наталія Мостова
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2008 2007
закрити