Як ми можемо Вам допомогти?

Перелік ЗВО-партнерів

Перелік закладів вищої освіти – партнерів Стипендіальної програми “Завтра.UA”:

 1. Академія праці, соціальних відносин і туризму
 2. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 5. Державний торговельно-економічний університет
 6. Державний університет економіки і технологій
 7. Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
 8. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 9. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 10. Донецький національний технічний університет
 11. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 12. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 13. Донецький університет економіки та права
 14. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
 15. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 16. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 17. Запорізький національний університет
 18. Івано-Франківський національний медичний університет
 19. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 20. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 21. Київський міжнародний університет
 22. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 23. Київський національний університет будівництва і архітектури
 24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 25. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 26. Криворізький національний університет
 27. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 28. Луцький національний технічний університет
 29. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 30. Львівський державний університет внутрішніх справ
 31. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
 32. Львівський національний університет природокористування
 33. Миколаївський національний аграрний університет
 34. Міжнародний університет фінансів
 35. Національний авіаційний університет
 36. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
 37. Національний лісотехнічний університет України
 38. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
 39. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 40. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 41. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 42. Національний університет “Запорізька політехніка”
 43. Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 44. Національний університет “Львівська політехніка”
 45. Національний університет “Одеська юридична академія”
 46. Національний університет “Острозька академія”
 47. Національний університет “Чернігівська політехніка”
 48. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 49. Національний університет водного господарства та природокористування
 50. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 51. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 52. Одеський національний медичний університет
 53. Одеський національний морський університет
 54. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 55. Поліський національний університет
 56. Полтавський державний аграрний університет
 57. Полтавський університет економіки і торгівлі
 58. Приватне акціонерне товариство “Українсько-Польський вищий навчальний заклад “Центрально-Європейський університет”
 59. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 60. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 61. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 62. Сумський державний університет
 63. Сумський національний аграрний університет
 64. Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
 65. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 66. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 67. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 68. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського
 69. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 70. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 71. Ужгородський національний університет
 72. Український державний університет науки і технологій
 73. Уманський національний університет садівництва
 74. Університет “Київська школа економіки”
 75. Університет державної фіскальної служби України
 76. Університет імені Альфреда Нобеля
 77. Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
 78. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 79. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 80. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
 81. Харківський національний університет радіоелектроніки
 82. Херсонський державний університет
 83. Херсонський національний технічний університет
 84. Хмельницький національний університет
 85. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
 86. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.
 87. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
 88. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 89. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 90. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
закрити