Як ми можемо Вам допомогти?

Умови проведення конкурсу

Умови проведення Конкурсу – 2020/21
Стипендіальної програми «Завтра.UA»

 1. Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (надалі за текстом – Фонд та/або Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (далі за текстом – Стипендіальна програма «Завтра.UA» та/або Програма) проводить відкритий конкурс для добору обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних закладів вищої освіти (ЗВО) України.
 2. У конкурсі можуть брати участь студенти українських ЗВО – університетів, академій та інститутів будь-якої форми власності 3 – 6 курсів денної форми навчання, громадяни України, віком до 35 років включно.
 3. Студенти, які вже двічі ставали стипендіатами, не можуть брати участь у конкурсі.
 4. Етапи конкурсу
  1. Прийом та реєстрація документів студентів 11 листопада – 18 грудня 2020 року в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті Програми zavtra.in.ua
  2. 1-й тур (грудень 2020 року – лютий 2021 року) – обробка зареєстрованих документів та оцінювання рекомендаційного та мотиваційного листів, обґрунтування дослідження.
  3. 2-й тур (лютий – березень 2021 року) оцінювання конкурсних робіт незалежними фаховими експертами та оцінка наукової діяльності конкурсантів.
  4. 3-й тур (березень – квітень 2021 року) оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів під час онлайн або очних одноденних змагань. Оголошення результатів конкурсу (травень-червень 2021 року).
 5. Порядок та строки подання документів
  1. Для участі у конкурсі, необхідно пройти реєстрацію та завантажити документи на сайті конкурсу zavtra.in.ua з 11 листопада до 18 грудня 2020 року включно. Конкурсна робота має відповідати одному з напрямів (див. Перелік напрямів) та може подаватися лише один раз.
  2. Роботи колективів авторів на конкурс не приймаються.
  3. Форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота, відгук та рекомендаційний лист можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу.
  4. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.
  5. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Фонд має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
 6. Перелік документів, що подаються на Конкурс 2020/21 через Форму реєстрації (див. Форму реєстрації):
   1. Конкурсна робота (студентське дослідження) за напрямом (див. Перелік напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (див. Вимоги до конкурсних робіт).
   2. Сканований відгук наукового керівника (або іншого авторитетного науковця, що працює з відповідним напрямом):
    1. Відгук подається у вільній формі, але обов’язково має містити підтвердження того, що конкурсна робота написана конкурсантом самостійно. В разі, якщо конкурсант подає роботу на конкурс не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен засвідчити, що подана робота є новою. Науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) має вказати свої ПІБ, посаду та засвідчити підписом та печаткою ЗВО або наукової установи, де працює.
   3. Сканований рекомендаційний лист у форматі, визначеному Фондом (див. Рекомендаційний лист).
    1. Рекомендаційний лист має містити підтвердження хоча б однієї із зазначених у Формі реєстрації соціальної або громадської діяльності.
    2. Рекомендаційний лист має бути заповнений повністю, згідно затвердженої форми.
    3. Рекомендаційний лист не може бути наданий науковим керівником або іншим авторитетним науковцем, який рекомендує конкурсну роботу.
   4. Фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (портретне фото високої якості).

  За наявності:

  1. Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта (див. Пункт 7.3.1).
   1. Подавати потрібно лише один документ, що може бути оцінений найвищим балом.
   2. При поданні нерозбірливої сканованої копії бали за наукову діяльність не нараховуються.
   3. Документ, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта має бути у форматі:

    – Для підтвердження участі/перемоги/отримання призового місця у конкурсі/олімпіаді необхідно надати скан диплому/грамоти.- Для підтвердження публікації у виданні необхідно надати обкладинку видання, розворот з вихідними даними видання, зміст видання, першу сторінку тексту публікації.

    – Для підтвердження отримання патенту на винахід /корисну модель необхідно надати його скан.

    – Для підтвердження участі у хакатоні або науково-технічній виставці необхідно надати скан диплому/грамоти/сертифікату.

   4. Звичайні тексти статей/програм конференцій у Microsoft Word не зараховуються.
  2. Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність конкурсанта.
   1. Приклади документів: диплом, грамота, подяка, офіційний/рекомендаційний лист, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо.
   2. Документи мають підтверджувати громадсько-соціальну діяльність за останні три роки.
   3. До кожного поданого проекту додається тільки один підтверджуючий документ або одне фото.
  3. Усі документи завантажуються у форму реєстрації на сайті Програми zavtra.in.ua
 7. Процедура оцінювання
  1. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох турів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів
  2. 1-й тур
   1. Максимальна оцінка за 1-й тур становить – 20 (двадцять) балів:
    • За обґрунтування дослідження максимальна оцінка – 8 (вісім) балів.
    • За соціальну та/або громадську діяльність максимальна оцінка – 8 (вісім) балів.
    • За мотиваційний лист максимальна оцінка – 4 (чотири) бали.
  3. 2-й тур
    1. Максимальна оцінка за 2-й тур становить – 40 (сорок) балів:
      • Оцінка конкурсної роботи. Максимальна оцінка – 35 (тридцять п’ять) балів.Конкурсна робота, що має реферативний характер або ж є плагіатом, на підставі мотивованого пояснення від експерта, відхиляється автоматично і не допускається до подальшої участі в конкурсі.
      • Додаткові бали за наукову діяльність. Максимальна оцінка – 5 (п’ять) балів.Оцінюється тільки один з видів наукової діяльності (з найвищим балом). Отримані конкурсантом бали за різні елементи наукової діяльності не підсумовуються. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:
       • перемога (1-ше місце) у міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза межами України, публікація в міжнародному реферованому науковому виданні (Scopus, WoS), що видається поза межами України (за оцінкою експертів Фонду) – 5 (п’ять) балів;
       • публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 4 (чотири) бали;
       • перемога (1-ше місце) у загальноукраїнському науковому конкурсі (або міжнародному конкурсі на території України) / олімпіаді; призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі (закордоном) / олімпіаді – 3 (три) бали;
       • публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної / загальнонаціональної наукової конференції, призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді – 2 (два) бали;
       • публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду); участь у міжнародній / загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта у програмі конференції); участь з презентацією проекту у хакатоні, участь у науково-технічній виставці – 1 (один) бал.

 

 • 3-й тур
  1. Максимальна оцінка за 3-й тур становить – 40 (сорок) балів
  2. Оцінювання проходить в форматі онлайн або очних змагань між конкурсантами в м. Києві
 • Вимоги до учасників конкурсу та визначення переможців
  1. Вимоги та визначення учасників конкурсу
   1. До участі у 1-му турі допускаються всі учасники, які пройшли реєстрацію та завантажили документи на сайті Програми згідно умов конкурсу 2020/2021.
   2. До участі у 2-му турі допускаються конкурсанти, які успішно пройшли 1-й тур і посіли з 1 по 600 місце в рейтингу 1-го туру.
   3. До участі у 3-му турі конкурсу допускаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за сумою перших двох турів. Гранична кількість учасників 3-го туру затверджується рішенням Фонду. Конкурсанти обов’язково повинні взяти участь у третьому турі. В разі, якщо конкурсант не бере участі у 3-й тур конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників конкурсу.
   4. Учасники конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.
  2. Визначення та оголошення переможців
   1. Переможцями конкурсу – Стипендіатами Стипендіальної програми «Завтра.UA» – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію у загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів.
   2. Гранична кількість Стипендіатів затверджується рішенням Фонду.
   3. Результати конкурсу затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми zavtra.in.ua.
   4. Обов’язковою умовою для набуття статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA» є підписання переможцем конкурсу договору з БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та надання необхідних документів. Після підписання договору та надання необхідних документів переможець набуває статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору.
 • Призначення стипендії
  1. Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсу, які підписали відповідний договір з Фондом.
  2. Розмір стипендії встановлюється рішенням Фонду.
  3. Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з 1 червня 2021 до 31 травня 2022 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсу Програми.
  4. Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.
 • Розгляд звернень
  1. Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу.
  2. Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.

 

закрити