Як ми можемо Вам допомогти?

Умови проведення конкурсу

Умови Конкурсу – 2018/19
Стипендіальної програми «Завтра.UA»

 1. Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (надалі за текстом – Фонд та/або Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (далі за текстом – Стипендіальна програма «Завтра.UA») проводить відкритий конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних закладів вищої освіти (ЗВО) України.
 2. У конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання, громадяни України, віком до 35 років включно, які навчаються у:
  1. ЗВО – партнерах Програми (дивись Перелік ЗВО – партнерів Стипендіальної програми «Завтра.UA» на 2018/19 навчальний рік);
  2. Інших вітчизняних ЗВО ІV рівня акредитації (незалежно від форми власності);
 3. Студенти, які вже двічі ставали стипендіатами, не можуть брати участь у конкурсі.
 4. Етапи конкурсу:
  1. Підготовчий етап (липень – жовтень 2018) включає проведення інформаційно-роз’яснювальноїкампанії, оголошення про умови Конкурсу – 2018/19;підписання договорів з новими ЗВО – партнерами Стипендіальної програми «Завтра.UA», тощо.
  2. Прийом та реєстрація документів студентів 17 жовтня – 30 листопада 2018 року в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua
  3. 1-й тур (грудень 2018 року – лютий 2019 року)– включає обробку зареєстрованих документів та оцінювання рекомендаційного та мотиваційного листів, а також обґрунтування наукової роботи.
  4. 2-й тур(лютий 2019 – березень 2019 року) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ЗВО, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених двома експертами. В рамках цього туру також відбувається оцінювання наукової діяльності конкурсантів.
  5. 3-й тур(березень – квітень 2019 року) передбачає проведення очних одноденних змагань серед переможців за сумою балів 1-го та 2-го туру конкурсу у декількох містах України (на базі ЗВО – партнерів Програми). Мета очного етапу –оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою.
  6. Оголошення результатів конкурсу (травень 2019 року).
 5. Порядок та строки подання документів
  1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно пройти реєстрацію в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.uaз 17жовтня до 30 листопада 2018 рокувключно тазавантажити електронний пакетдокументів згідно переліку пункту 5.
  2. Пошукач має право подавати на конкурс лише одну роботу згідно з затвердженим переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів) та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у конкурсіСтипендіальної програми «Завтра.UA» вперше.
  3. Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на через форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua, пізніше 30 листопада 2018 року, не реєструються і до розгляду не беруться.
  4. Наукові роботи колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєїчастини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.
  5. Форма реєстрації для участі у конкурсі та рекомендаційний лист заповнюються українською мовою. Конкурсна робота та відгук наукового керівника можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу.
  6. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що Фонд залишає за собою право публікації конкурсних робіт на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.
  7. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.
  8. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»Фонд має право на включення персональних даних, наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
 6. Перелік документів, що обов’язково подаються на Конкурс:
  1. Заповнена форма реєстраціїна участь уКонкурсі 2018/19 в електронному виглядіна сайті конкурсу www.zavtra.in.ua;
  2. Конкурсна робота студента (самостійне студентське наукове дослідження) за науковим напрямом, визначеним Фондом (дивись Перелік наукових напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт);
  3. Сканований відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму):
   1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи наукового дослідження (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).
   2. В разі, якщо конкурсант подає роботу на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.
   3. Слід обов’язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, у формі реєстрації.
   4. Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та печаткою ЗВО (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).
  4. Сканований рекомендаційний лист у форматі, визначеному Фондом (дивись Рекомендаційний лист)
   1. Рекомендаційний лист має містити підтвердження хоча б однієї із зазначених у Заявці-2018 соціальної або громадської діяльності;
   2. Рекомендаційний лист має бути заповнений повністю, згідно затвердженої форми, та бути закріплений підписом рекоменданта. Якщо рекомендантом є науковий керівник, бали за рекомендаційний лист не нараховуються.
  5. Мотиваційний лист, обсягом до 2 000 знаків з пробілами, через форму реєстрації:
   1. Лист конкурсанта, який не був стипендіатом, має містити:
    • обґрунтування причин, з яких конкурсант бажає стати стипендіатом
    • задачі, які конкурсант планує вирішити в рамках Програми
    • бачення конкурсантом своєї ролі у спільноті Програми
   2. Лист конкурсанта, який вже був стипендіатом, має містити:
    • опис діяльності та отриманих стипендіатом результатіву соціальних, громадських проектах та ініціативах у2018 р.;
    • опис того, як стипендіат скористався можливостями програми «Завтра.UA», і які це дало результати для його професійної, соціальної чи громадської діяльності;
    • цілі (професійні, соціальні, громадські), які стипендіатпланує досягнути у 2018 р. за допомогою можливостей та інструментів програми «Завтра.UA».
  6. Обґрунтування наукової роботи, у форматі відповідей на питання відповідного розділу форми реєстрації
  7. Цьогорічнафотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (формат як на паспорт).
  8. За наявності: Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта. Наприклад: наявність публікації, апробації на науковій конференції, диплому про перемогу та призове місце у науковому конкурсі (олімпіаді), патенту тощо. Увага! Для участі у конкурсі подається сканована копія лише одного із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікація, або диплом про перемогу у конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 7.3.3, на найвищий бал. При відсутності або поданні нерозбірливої сканованої копії бали за наукову діяльність не нараховуються.
  9. За наявності: Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо.
  10. Усі документи подаються в електронному вигляді шляхом завантаження до форми реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua
   Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому вигляді.
 7. Процедура оцінювання
  1. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох турів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів;
  2. 1-й тур
   1. Максимальна оцінка за 1-й тур становить – 20 (двадцять) балів;
   2. За обґрунтування наукової роботи. Максимальна оцінка – 9 (дев’ять) балів
   3. За соціально-громадську активність, одна з яких має бути підтверджена рекомендаційним листом. Максимальна оцінка – 7 (сім) балів. Якщо рекомендаційний лист надається науковим керівником конкурсанта, то бали за соціально-громадську активність не нараховуються.
   4. За мотиваційний лист максимальна оцінка – 4 (чотири) бали.
  3. 2-й тур
   1. Максимально за 2-й тур нараховується 40 (сорок) балів
   2. Оцінка студентської наукової конкурсної роботи. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють двоє фахових експертів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка другого етапу становить суму оцінок двох експертів. Максимально – 35 (тридцять п’ять) балів. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою «нуль». На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в «нуль» балів, навіть якщо інший експерт виставив позитивну оцінку. Роботи, які отримали оцінку «нуль» від двох експертів, відхиляються автоматично. Учасники конкурсу, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.
   3. Додаткові бали за наукову діяльність конкурсанта – наявність публікацій (в тому числі опублікованих в співавторстві), апробацій на наукових конференціях за поданою роботою та/або за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота тощо. Максимально – 5 (п’ять) балів.

    Увага!
     Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів (наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза межами України учасник одержує 5 балів за перемогу (перше місце) в конкурсі).Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

    1. Перемога (1-ше місце) у міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза межами України – 5 (п’ять) балів;
    2. Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається поза межами України (за оцінкою експертів Фонду); публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 4 (чотири) бали;
    3. Перемога (1-ше місце) у загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді – 3 (три) бали;
    4. Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної / загальнонаціональної наукової конференції – 2 (два) бали;
    5. Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду) – 1 (один) бал;
    6. Призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді; участь у міжнародній / загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта у програмі конференції) – 1 (один) бал;
   4. 3-й тур – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання. Максимально за 3-й тур нараховується 40 (сорок) балів.
 8. Вимоги та визначення учасників конкурсу
  1. До участі у 1-му турі допускаються документи та конкурсні роботи всіх зареєстрованих згідно умов конкурсу студентів, громадян України, віком до 35 років включно, які навчаються в ЗВО – партнерах програми та українських ЗВО 4-го рівня акредитації.
  2. До участі у 2-му турі допускаються документи та конкурсні роботи учасників, які успішно пройшли 1-й тур і посіли з 1 по 700 місце в рейтингу 1-го туру.
  3. До участі у 3-му турі конкурсу допускаються учасники, які успішно пройшли 2-й тур конкурсу та отримали кількість балів, яка дозволяє їм з урахуванням можливої оцінки 3-го туру змагатися за входження у число переможців конкурсу – стипендіатів Програми. Гранична кількість учасників 3-го туру затверджується рішенням Фонду.
  4. Учасники конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.
  5. Учасники конкурсу обов’язково повинні взяти участь в другому та третьому турах конкурсу.
  6. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на 3-й тур конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників конкурсу, а бали, отримані ним за попередні тури конкурсу, не враховуються в загальному рейтингу конкурсу.
  7. Якщо участь конкурсанта в третьому турі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язується заздалегідь повідомити про настання таких обставин та надати відповідні документи, що їх підтверджують. В цьому випадку, відповідно до рішення Фонду, за оцінювання особистісного потенціалу учасника конкурсант отримує 0 (нуль) балів.
 9. Визначення переможців
  1. Підсумкові оцінки, отримані учасниками на всіх етапах конкурсу, рангуються від більшої до меншої. Переможцями конкурсу – Стипендіатами Стипендіальної програми «Завтра.UA» – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію у загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів.
  2. Гранична кількість Стипендіатів затверджується рішенням Фонду.
  3. Результати конкурсу затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми www.zavtra.in.ua.
  4. Обов’язковою умовою для набуття статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA» є підписання переможцем конкурсу договору з БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та надання необхідних документів. Після підписання договору та надання необхідних документів переможець набуває статусу «Стипендіат Стипендіальної програми «Завтра.UA», нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору.
 10. Призначення стипендії
  1. Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсу, які підписали відповідний договір з Фондом.
  2. Розмір стипендії встановлюється рішенням Фонду.
  3. Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з 1 червня 2019 по 31 травня 2020 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсу Програми.
  4. Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.
 11. Розгляд звернень
  1. Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу.
  2. Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.
закрити