Як ми можемо Вам допомогти?

Підсумки реєстрації вісімнадцятого конкурсу-2023/24 стипендіальної програми «Завтра.UA»

До участі у Конкурсі – 2023/24 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було зареєстровано 341 пакет документів студентів із 91 українського ЗВО:

№ з\пЗаклад вищої освітиКількість
1Бердянський державний педагогічний університет2
2Буковинський державний медичний університет1
3Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського1
4Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова7
5Вінницький національний технічний університет 5
6Волинський національний університет імені Лесі Українки3
7Державний торговельно-економічний університет1
8Державний університет “Житомирська політехніка”3
9Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара5
10Дніпропетровська медична академія1
11Донбаська державна машинобудівна академія1
12Донецький національний університет імені Василя Стуса11
13Житомирський державний університет імені Івана Франка14
14Запорізький національний університет9
15Івано-Франківський національний медичний університет7
16Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1
17Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 1
18Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана2
19Київський національний університет імені Тараса Шевченка 32
20Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського2
21Криворізький державний педагогічний університет1
22Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України1
23Криворізький національний університет 1
24Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького6
25Львівський національний університет імені Івана Франка6
26Львівський національний університет природокористування8
27Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького2
28Миколаївський національний аграрний університет8
29Міжнародний гуманітарний університет1
30Міжрегіональна Академія управління персоналом2
31Національна академія внутрішніх справ1
32Національна музична академія України імені П.І. Чайковського1
33Національний авіаційний університет14
34Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”5
35Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 5
36Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 4
37Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”2
38Національний технічний університет «Чернігівська політехніка»1
39Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 4
40Національний університет "Запорізька політехніка"1
41Національний університет "Києво-Могилянська академія" 5
42Національний університет "Львівська політехніка" 11
43Національний університет "Одеська юридична академія"3
44Національний університет "Острозька академія" 3
45Національний університет "Чернігівська політехніка" 2
46Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка1
47Національний університет біоресурсів і природокористування України 2
48Національний університет водного господарства та природокористування 2
49Національний університет фізичного виховання і спорту України10
50Національний університет харчових технологій2
51Національний фармацевтичний університет1
52Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого 2
53Одеський державний університет внутрішніх справ1
54Одеський національний медичний університет 1
55Одеський національний морський університет1
56Одеський національний політехнічний університет2
57Одеський національний університет імені І. І. Мечникова1
58Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського1
59Поліський національний університет2
60Полтавський державний аграрний університет2
61Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка1
62Полтавський університет економіки і торгівлі 1
63Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 12
64Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України1
65Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка2
66Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського2
67Тернопільський національний економічний університет6
68Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1
69Технічний Університет "Метінвест Політехніка"1
70Ужгородський національний університет 3
71Українська інженерно-педагогічна академія1
72Українська медична стоматологічна академія8
73Український державний університет науки і технологій1
74Український католицький університет3
75Університет "Київська школа економіки"1
76Університет державної фіскальної служби України  1
77Харківська державна академія дизайну і мистецтв1
78Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"10
79Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця3
80Харківський національний медичний університет1
81Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди2
82Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 3
83Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 1
84Харківський національний університет радіоелектроніки3
85Харківський університет1
86Херсонський державний університет 1
87Херсонський національний технічний університет1
88Хмельницький національний університет5
89Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
18
90Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 3
91Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5
Всього:341

Студенти з 91 ЗВО представляють майже всю Україну:

№ з\пНауковий напрямКількість робіт
1Аграрні науки та продовольство3
2Архітектура та будівництво4
3Богослов'я0
4Біологія6
5Ветеринарія1
6Виробництво та технології8
7Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону0
8Гуманітарні науки43
9Електрична інженерія4
10Електроніка, автоматизація та електронні комунікації3
11Журналістика7
12Інформаційні технології21
13Культура і мистецтво7
14Математика та статистика4
15Механічна інженерія6
16Міжнародні відносини19
17Освіта/Педагогіка33
18Охорона здоров'я46
19Право34
20Природничі науки8
21Публічне управління та адміністрування10
22Соціальна робота6
23Соціальні та поведінкові науки31
24Сфера обслуговування2
25Транспорт1
26Управління та адміністрування22
27Хімічна інженерія та біоінженерія10
28Цивільна безпека2
Всього:341

З 341 учасника конкурсу – 117 чоловіки та 224 жінки.

За науковими напрямами конкурсні роботи розподілились наступним чином:

№ з\пОбласть ЗВОКількість
1Вінницька24
2Волинська3
3Дніпропетровська13
4Донецька1
5Житомирська19
6Закарпатська3
7Запорізька15
8Івано-Франківська21
9Київ82
10Київська1
11Кіровоградська18
12Луганська0
13Львівська34
14Миколаївська10
15Одеська9
16Полтавська15
17Рівненська6
18Сумська2
19Тернопільська9
20Харківська36
21Херсонська0
22Хмельницька7
23Черкаська3
24Чернівецька6
25Чернігівська4
Всього:341

Учасники 1-го туру конкурсу-2023/24 можуть знайти себе у повному переліку конкурсантів:

1Абдель РазекДаніілШаукійовичЗапорізький національний університет
2АдаменкоВладленВадимовичНаціональний технічний університет "Дніпровська політехніка" 
3АндреєваОлександраОлександрівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
4АникієнкоВадимОлександровичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
5АннюкДмитроВасильовичПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
6Анур'єваЖанна-МаріяЄвгеніївнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
7АчкасоваКрістінаОлександрівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
8БабикМаксимКостянтиновичДонецький національний університет імені Василя Стуса
9БабичВеронікаЮріївнаХарківський національний медичний університет
10БазівМаріяМиколаївнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
11БарановськаМирославаЮріївнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
12БашараОлександраАндріївнаДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
13БейАннаОлегівнаНаціональний медичний університет імені О.О.Богомольця 
14БичихінаАннаСергіївнаДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
15БівалькевичЄлизаветаБогданівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
16БілашСофіяВікторівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
17БіленькаЛюдмилаВікторівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
18БілявськаДаянаВалеріївнаНаціональний університет "Острозька академія" 
19БліндовськаАнастасіяЛеонідівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
20БоженкоЛіліяСергіївнаНаціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
21БондарДаринаСергіївнаДержавний університет “Житомирська політехніка”
22БонюкАнастасіяОлегівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
23БорщенкоВікторіяОлегівнаОдеський національний морський університет
24БрижакАльонаІванівнаКам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
25БричкаМаксимІгоровичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
26БронецькийВолодимирВасильовичУкраїнський католицький університет
27БуселОлександВолодимировичНаціональний університет "Чернігівська політехніка" 
28БутикТарасВасильовичНаціональний університет харчових технологій
29ВавдіюкНаталіяЮріївнаВолинський національний університет імені Лесі Українки
30ВареникДаринаАндріївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
31ВарушкінаЮліяОлександрівнаНаціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
32ВасилевськаВасилинаВасилівнаРівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України
33ВацюкВеронікаДенисівнаНаціональний авіаційний університет
34ВашуленкоІринаВолодимирівнаЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
35ВербещукНадіяМиколаївнаІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
36ВережакНадіяДмитрівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
37ВитвицькийАндрійЮрійовичІвано-Франківський національний медичний університет
38ВінковськийМаркоСергійовичТехнічний Університет "Метінвест Політехніка"
39ВовкотрубКатеринаВалентинівнаХмельницький національний університет
40ВодолазськаОлександраІгорівнаКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
41ВолохЄлизаветаСергіївнаМіжрегіональна Академія управління персоналом
42В'юкДенисВолодимировичТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
43ГаврилюкОлександрЮрійовичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
44ГакАнтонОлександровичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
45ГармашНадіяОлександрівнаМиколаївський національний аграрний університет
46ГірманАртемВікторовичНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
47ГладкаВалеріяСергіївнаПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
48ГлушкоМаріяВікторівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
49ГоловкоІринаОлександрівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
50ГоловченкоАрсентійАрсентійовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
51ГолубАнастасіяОлексіївнаНаціональний авіаційний університет
52ГолубєвВолодимирСергійовичМиколаївський національний аграрний університет
53ГомоляВладаВалеріївнаСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
54ГончарАннаАндріївнаМиколаївський національний аграрний університет
55ГончаренкоКаринаВолодимирівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
56ГончаренкоАннаВалеріївнаЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
57ГончарукОльгаОлександрівнаНаціональний авіаційний університет
58ГордієнкоЮліяМиколаївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
59ГорінаКсеніяСергіївнаНаціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
60ГорлаківськийАнтонСергійовичДержавний університет “Житомирська політехніка”
61ГринькоНаталіяІгорівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
62ГринякВікторіяАндріївнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
63ГруздєвОлександрСтаніславовичНаціональна академія внутрішніх справ
64ГукАнастасіяРоманівнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
65ДавиденкоДар'яІгорівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
66ДанієлянЛілітВолодимирівнаХерсонський державний університет 
67ДейнекаВіталійМиколайовичНаціональний університет "Львівська політехніка" 
68ДемчукАннаГригорівнаЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
69ДенковаМаріяІванівнаОдеський національний політехнічний університет
70ДеревлянийДавидВасильовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
71ДикаМаринаВасилівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
72ДишкоУлянаВолодимирівнаТернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського
73ДідухДіанаСергіївнаНаціональний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
74ДідухКрістінаВікторівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
75ДмитрукДанилоВікторовичПоліський національний університет
76ДніпровськийАндрійСергійовичНаціональний медичний університет імені О.О.Богомольця 
77ДобровольськийВолодимирОлександровичУкраїнська медична стоматологічна академія
78ДовбняМартаВасилівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
79ДовганьБогданаВікторівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
80ДоцякАртурВолодимировичНаціональна музична академія України імені П.І. Чайковського
81ДубравськаОленаДубравськаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
82ДутчинНадіяРусланівнаІвано-Франківський національний медичний університет
83ЄвченкоСофіяВалеріївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
84ЄгороваВеронікаСергіївнаЗапорізький національний університет
85ЄмельяненкоБогданСергійовичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
86ЖабкоВладиславІвановичКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
87ЖелдубовськаАнастасіяВячеславівнаОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
88ЖеребчукВікторіяВікторівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
89ЖержеруноваНадіяАндріївнаЗапорізький національний університет
90ЖукКатеринаДмитрівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
91ЗабажанЄвгеніяОлегівнаУкраїнська медична стоматологічна академія
92ЗагуменкоВладиславОлексійовичУкраїнський державний університет науки і технологій
93ЗахароваЯринаАнатоліївнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
94ЗахарчукМаксимДмитровичВінницький національний технічний університет 
95ЗаяцьВасилинаВасилівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
96ІваниковичТарасОлеговичЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
97ІваницькийАртемВолодимировичУніверситет "Київська школа економіки"
98ІвановаДіанаДенисівнаЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
99ІванцівОрестРомановичНаціональний університет "Львівська політехніка" 
100ІванчукМартаЮріївнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
101ІжаківськийВалерійРуслановичДонецький національний університет імені Василя Стуса
102ІпатійНаталіяСергіївнаНаціональний медичний університет імені О.О.Богомольця 
103ІщукТетянаІгорівнаХмельницький національний університет
104КазачекОльгаСергіївнаНаціональний авіаційний університет
105КалашнікДар‘яМихайлівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
106КалинаЯнаДенисівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
107КалитенкоТамілаОлександрівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
108КаменчукПолінаОлексіївнаКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
109КапацілаСоломіяМихайлівнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
110КапріорІванОлександровичНаціональний фармацевтичний університет
111КарапетянАртемЕдуардовичТернопільський національний економічний університет
112КацевАріельШмуельКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
113КацюбаВікторВікторовичНаціональний університет "Запорізька політехніка"
114КачароваЄлизаветаВіталіївнаНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
115КвасницькаКрістінаЄвгенівнаМиколаївський національний аграрний університет
116КвятикЮліяСергіївнаВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
117КириленкоОленаЮріївнаНаціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
118КичанОлександраОлександрівнаДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
119КлименкоСофіяМихайлівнаХарківська державна академія дизайну і мистецтв
120КлимкоЮліяВолодимирівнаЛьвівський національний університет природокористування
121КлимовичОльгаРоманівнаНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
122КнижникІванАндрійовичДонецький національний університет імені Василя Стуса
123КобаВалеріяІгорівнаМіжнародний гуманітарний університет
124Кобилінська АннаСергіївнаКриворізький державний педагогічний університет
125КоваленкоМаріяІгорівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
126КоваленкоОлександраОлександрівнаМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
127КовальРостиславВіталійовичНаціональний університет харчових технологій
128КовальовМихайлоСергійовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
129КозловецьГаннаВікторівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
130КокіткоІринаВолодимирівнаТернопільський національний економічний університет
131КолодкінаІринаАндріївнаДержавний торговельно-економічний університет
132КолотилоДмитроВячеславовичВінницький національний технічний університет 
133КононенкоАннаСергіївнаНаціональний авіаційний університет
134КоноплицькаАннаІванівнаНаціональний університет водного господарства та природокористування 
135КонотопенкоОлександрОлександровичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
136КонюхНаталіяСергіївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
137КоротковаЄлизаветаВікторівнаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
138КостенкоГеоргійВіталійовичУкраїнська медична стоматологічна академія
139КосторноваЄвгеніяЮріївнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
140КотельниковаВалеріяГеннадіївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
141КошарновськаАнастасіяАндріївнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
142КравченкоДмитроСергійовичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
143КравчукСтаніславЛеонідовичУкраїнський католицький університет
144КрамаренкоАлінаПавлівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
145КраснокутськаЛіліяОлексіївнаМиколаївський національний аграрний університет
146КривнийВладиславЄвгеновичНаціональний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого 
147КрисаСвітланаАндріївнаЛьвівський національний університет природокористування
148КрицунДмитроЄвгеновичХерсонський національний технічний університет
149КрольЛінаВасилівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
150КудіновОлексійМаксимовичКриворізький національний університет 
151КузнецовРостиславСергійовичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
152КузьменкоЕдуардКостянтиновичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
153КулінічКаринаМаксимівнаПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
154КулішМаринаМиколаївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
155КулішЮліяВасилівнаЛьвівський національний університет природокористування
156КуранОксанаВолодимирівнаВінницький національний технічний університет 
157КурикМар'янаІгорівнаЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
158КухарукЛіліяВолодимирівнаНаціональний університет "Острозька академія" 
159ЛановаВладиславаСергіївнаВінницький національний технічний університет 
160ЛапанМаксимВолодимировичЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
161ЛебєдєваВалеріяМиколаївнаМиколаївський національний аграрний університет
162ЛизунВікторіяАндріївнаЛьвівський національний університет природокористування
163ЛісоваІринаЛеонідівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
164ЛукашАнастасіяСергіївнаЗапорізький національний університет
165ЛуцькийМаксимВіталійовичНаціональний авіаційний університет
166МагдисюкДенисЕдуардовичВолинський національний університет імені Лесі Українки
167МакаренкоЄгорЮрійовичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
168МаляренкоЯнаВалеріївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
169МанастирськаВладиславаАнатоліївнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
170МарисєвСергійРостиславовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
171МартинюкЛіліяОлександрівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
172МарченкоЄлизаветаОлександрівнаІвано-Франківський національний медичний університет
173МаслюкДмитроОлександровичНаціональний університет "Одеська юридична академія"
174МаслюкВолодимирОлеговичЛьвівський національний університет природокористування
175МатійкоПавлоОлександровичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
176МеліховЄвгенійВалентиновичЗапорізький національний університет
177МельникОльгаОлегівнаБуковинський державний медичний університет
178МельникЯнаВалеріївнаЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
179МельникІринаВасилівнаІвано-Франківський національний медичний університет
180МельничукАнастасіяСергіївнаТернопільський національний економічний університет
181МельніковСергійВолодимировичЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
182МєщанінАльонаВіталіївнаХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
183МигальДенисТарасовичНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" 
184МиколюкГаннаСергіївнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
185МишкоІванЛеонідовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
186МікушевОлександрАндрійовичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
187МірошниченкоДенисВікторовичХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
188МітленкоЯнаВікторівнаЛьвівський національний університет природокористування
189МіхайловІлляОлеговичХарківський національний університет радіоелектроніки
190МіхуляНаталіяАндріївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
191МічурінІгорЄвгеновичХарківський національний університет радіоелектроніки
192МовчанюкАнастасіяВікторівнаХмельницький національний університет
193МогильнийДенисАндрійовичІвано-Франківський національний медичний університет
194МозольНазарійЮрійовичНаціональний університет "Львівська політехніка" 
195МоскаленкоПилипЮрійовичХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
196МотькоІринаАндріївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
197МотькоБогданаАндріївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
198МохнацькаСофіяЛюбомирівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
199МузичукОлексійМихайловичВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
200МягкохлібАнатолійАнатолійовичУкраїнська медична стоматологічна академія
201НагорнюкНазарійПетровичЖитомирський державний університет імені Івана Франка
202НазаркоВеронікаВасилівнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
203НаскаловВячеславОлександровичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
204НеділяДмитроОлександровичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
205НедошиткоАнгелінаАндріївнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
206НекипеловаВалеріяВолодимирівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
207НестеренкоМаринаОлександрівнаОдеський державний університет внутрішніх справ
208НечітайлоОлександрВіталійовичХарківський національний університет радіоелектроніки
209НєдєльчевВладиславМиколайофичУкраїнська медична стоматологічна академія
210НикифоровНазарМихайловичСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
211НігрецкулВіталійВіталійовичОдеський національний медичний університет 
212НовіковаЄлизаветаСергіївнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
213ОгійчукНадіяМиколаївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
214ОлійникАнастасіяОлегівнаХмельницький національний університет
215ОлійникСвятославМихайловичНаціональний авіаційний університет
216ОнищукОлександраОлександрівнаОдеський національний політехнічний університет
217ОнопрійчукДенисОлеговичМиколаївський національний аграрний університет
218ОсадчийДмитроАндрійовичКриворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
219ОсмаковськаКсеніяЮріївнаЗапорізький національний університет
220ОстапенкоКатеринаАнатоліївнаВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
221ОшароваАлінаМиколаївнаВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
222ПавшакАртемВалентиновичЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
223ПаламарчукЮліяДмитрівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
224ПаламарчукНаталіяОлександрівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
225ПальвальАнастасіяВолодимирівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
226ПанасюкМаріяОлександрівнаНаціональний університет "Острозька академія" 
227ПатиківськийДенисЮрійовичНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
228ПатретнаАнастасіяСергіївнаНаціональний технічний університет "Дніпровська політехніка" 
229ПацурківськийПетроПетровичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
230ПедикСофіяВиталіївнаХарківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
231ПередерійКирилоАндрійовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
232ПигинаДаринаОлегівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
233ПилипенкоВладиславГеоргійовичНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" 
234ПілецькийМаксимОлександровичДержавний університет “Житомирська політехніка”
235ПісковаАннаГеннадіївнаНаціональний університет "Чернігівська політехніка" 
236ПлахотаДмитроЄвгеновичПолтавський державний аграрний університет
237ПоляковаОльгаОлексіївнаДніпропетровська медична академія
238ПоповаГаннаЄвгеніївнаХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
239ПотапенкоІринаОлегівнаНаціональний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
240ПриходькоАлевтинаМаксимівнаНаціональний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
241ПузинаАнастасіяОлександрівнаБердянський державний педагогічний університет
242РацинВолодимирІвановичТернопільський національний економічний університет
243РешетніковаДар'яВалентинівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
244РибалкоСергійВячеславовичНаціональний університет "Одеська юридична академія"
245РибчукАртурСергійовичЛьвівський національний університет імені Івана Франка
246РоговенкоОлегОлеговичКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
247РоманівКаринаЮріївнаТернопільський національний економічний університет
248РомановаЄлизаветаОлександрівнаНаціональний авіаційний університет
249РоманюкАннаОлександрівнаВолинський національний університет імені Лесі Українки
250РоманюхаДар'яЮріївнаПолтавський університет економіки і торгівлі 
251РудавськийІванЯрославовичНаціональний університет "Львівська політехніка" 
252РуднікОльгаРусланівнаЗапорізький національний університет
253РудьДаринаВіталіївнаХарківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
254РудьДар'яВолодимирівнаЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
255РупишевРодіонВолодимировичЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
256СавчукЄвгеніяОлексіївнаНаціональний авіаційний університет
257СавʼюкВалеріяВасилівнаЛьвівський національний університет природокористування
258СадоваДаринаЮріївнаНаціональний технічний університет "Дніпровська політехніка" 
259СвисенкоМаксимОлеговичНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" 
260СегедаТетянаСергіївнаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
261СеменіхінОлександрАндрійовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
262СемерезМаріяВолодимирівнаТернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського
263СемізороваОленаЮріївнаХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
264СергєєваКатеринаАнатоліївнаЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
265СернюкАнгелінаМиколаївнаНаціональний авіаційний університет
266СємєнякТаїсіяСергіївнаУкраїнська медична стоматологічна академія
267СиваченкоКатеринаМихайлівнаНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
268СідіковаВікторіяОлегівнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
269СіленкоОленаСергіївнаНаціональний університет біоресурсів і природокористування України 
270СоколенкоЮліяІгорівнаУкраїнський католицький університет
271СорокаАнастасіяВолодимирівнаНаціональний технічний університет «Чернігівська політехніка»
272СотніковВіталійАндрійовичНаціональний технічний університет "Дніпровська політехніка" 
273СотулаВалеріяВікторівнаДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
274СохацькаАннаОлександрівнаПоліський національний університет
275СпівакВладиславМихайловичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
276СтремедловськийВалерійСергійовичВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
277СтрілецьКатеринаСергіївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
278СтроканьАнастасіяОлексіївнаПолтавський державний аграрний університет
279СухановаОленаОлександрівнаДонецький національний університет імені Василя Стуса
280СухарАльонаОлександрівнаХарківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
281СуховДенисОлеговичДніпровський національний університет імені Олеся Гончара
282СушкоАнастасіяОлегівнаНаціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
283ТалабкоЮліяОлексіївнаНаціональний медичний університет імені О.О.Богомольця 
284ТарасюкЄвгеніяЮріївнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
285ТвердохлібЛіліяВалеріївнаІвано-Франківський національний медичний університет
286ТенішевДаніілВладленовичНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
287ТимошенкоДанилоВячеславовичМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
288ТитаренкоОленаВалентинівнаВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
289ТкаченкоВіталійВіталійовичНаціональний університет "Одеська юридична академія"
290ТомківРоманВіталійовичТернопільський національний економічний університет
291Тунік-ФризВолодимирЛеонідовичНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" 
292ТурчанВарвараОлександрівнаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна 
293ТурчинСофіяАндріївнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
294ТуршуковГригорійОлександровичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
295ТюфановаІваннаОлегівнаНаціональний університет біоресурсів і природокористування України 
296УдодікСофіяРусланівнаНаціональний університет водного господарства та природокористування 
297УланськаМаріяОлександрівнаНаціональний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого 
298УнковськийЄгорВолодимировичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
299ФедорякаВалеріяОлегівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
300ФоменкоУлянаОлександрівнаЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
301ФотійЮрійОлександровичНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" 
302ХамськийІлляОлеговичХарківський університет
303ХарченкоВладиславВолодимировичЗапорізький національний університет
304ХаустовичКаролінаАнатоліївнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
305ХильчукОлександрВікторовичЛьвівський національний університет імені Івана Франка
306ХиминецьЮліяГеоргіївнаУжгородський національний університет 
307ЦабакВеронікаМиколаївнаМіжрегіональна Академія управління персоналом
308ЦибеньМаріяВікторівнаВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
309ЧабанЮліяАндріївнаУжгородський національний університет 
310ЧалабієваМаріяРусланівнаНаціональний медичний університет імені О.О.Богомольця 
311ЧеботарАнастасіяСтаніславівнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
312ЧеканьоваЄвгеніяОлександрівнаЛьвівський національний університет природокористування
313ЧепигаБогданТарасовичПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
314ЧеркашинаКатеринаДимитрівнаНаціональний авіаційний університет
315ЧертковаОленаОлександрівнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
316ЧехЮліяСергіївнаУкраїнська медична стоматологічна академія
317ЧостаКостянтинСергійовичДонбаська державна машинобудівна академія
318ШапенкоНаталіяВікторівнаНаціональний авіаційний університет
319ШаповаловНікітаАндрійовичНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
320ШаповаловМаксимОлеговичУніверситет державної фіскальної служби України  
321ШаповаловаМаринаФедорівнаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
322ШвайкоВалеріяКостянтинівнаХмельницький національний університет
323ШвеньЮліяРусланівнаНаціональний авіаційний університет
324ШвецьДар'яДмитрівнаУкраїнська інженерно-педагогічна академія
325ШевченкоОленаОлександрівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
326ШевчукАннастасіяАнатоліївнаБердянський державний педагогічний університет
327ШевчукСоломіяДмитрівнаНаціональний університет "Львівська політехніка" 
328ШевчукТетянаВалентинівнаВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
329ШевчукІринаВячеславівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
330ШелінгерУлянаПавлівнаМиколаївський національний аграрний університет
331ШиндирукВікторіяДмитрівнаВінницький національний технічний університет 
332ШубінаОлександраПавлівнаУкраїнська медична стоматологічна академія
333ШумілінаТетянаРоманівнаУжгородський національний університет 
334ШухтінаСофіяВолодимирівнаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
335ЩербанюкІванСергійовичКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
336ЮрченкоТетянаІванівнаЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
337ЯкубчакЯрославВікторовичНаціональний авіаційний університет
338ЯкубʼякІринаОлегівнаЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького
339ЯкунінаАльонаЛеонідівнаХарківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
340ЯнковецькаВікторіяЕдуардівнаІвано-Франківський національний медичний університет
341ЯсьмоОльгаВалеріївнаЗапорізький національний університет
закрити