Статті

Результати розгляду заявок поданих в рамках Програми підтримки стипендіатів

В рамках Програми підтримки індивідуальних ініціатив стипендіатів Стипендіальної програми «Завтра.UA» в період з липня по жовтень 2008 року на внутрішній конкурсний добір було подано 26 заявок стипендіатів.

Беручи до уваги строки реалізації проектів, чотири заявки було розглянуто позачергово. За результатами позачергового розгляду Конкурсною комісією було прийнято рішення підтримати проекти наступних стипендіатів:

Басюк Т.В. – участь у 16th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-16) з доповіддю «Crystal structures, thermal expansion and phase transitions of mixed Pr1-xLaxAlO3 perovskites», 15-19 вересня 2008 р., м. Берлін, Німеччина;
Бреус В.В. – реалізація науково-дослідницького проекту «Фотометричні дослідження групи проміжних полярів – катаклізмічних подвійних зір з великими магнітними полями» з 26 липня по 18 серпня 2008 року в обсерваторії і планетарії м. Хлоховець, Словацька Республіка;
Дехтяр О.Т. – участь у 59-му Міжнародному аерокосмічному конгресі (59th IAC Congress, Glasgow, Scotland; www.iac2008.co.uk) з доповіддю «Оптимізація виведення космічного апарату з ядерним ракетним двигуном на сферу впливу землі» («Optimal transfer of spacecraft with nuclear thermal propulsion to the Earth sphere of influence»), 29 вересня – 3 жовтня 2008 р, м. Глазго, Шотландія;
Татарін Т.Р. – участь у 16th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-16) з доповіддю «Chevron-like twin structures in crystals of solid oxide electrolytes», 15-19 вересня 2008 р., м. Берлін, Німеччина.

Наприкінці жовтня 2008 р. відбулося планове засідання Конкурсної комісії щодо розгляду 22 заявок стипендіатів, на якому були прийняті такі рішення:

Підтримати проекти наступних стипендіатів:

Дибріна Н. В. – дослідження якості районування територій за ступенем впливу антропогенних чинників на стан навколишнього середовища з використанням цитогенетичних методів, Дніпропетровськ, Україна;
Дмитришин А. Р. – участь у Математичній школі (в рамках проекту «Дні теорії зображень в Цюріху») присвяченій зв’язку теорії модулів та алгебраїчній геометрії з теорією зображень та з теорією матричних задач, 27-29 листопада 2008 р., м. Цюріх, Швейцарія;
Крюкова Г. В. – участь у конференції “Complex Dynamics in Large Coupled Sysrems” присвяченій дослідженню впливу структури динамічної системи на умови синхронізації, 16-20 листопада 2008 р., м. Берлін, Німеччина;
Мележик Є. О. – створення та підтримка роботи сайту Scientific Social Community – соціальної мережі що має об’єднати вчених з різних країн світу. Сайт передбачає створення можливостей по пошуку колег по наукових інтересах; грантів і можливостей по проведенню спільних досліджень; потенційних замовників для впровадження наукових розробок; знаходження вакансій для вступу в аспірантуру або для роботи в наукових групах відомих учених, тощо;
Якубович М. М. – дослідження спадку традиціоналістичної ісламської думки, розкриття значення й змісту феномену релігії у традиціоналізмі, простеження історичних змін у витлумаченні понять.

Перенести розгляд заявок на наступне засідання Конкурсної комісії:

Говор Є.В.
Дергай М. В.
Детістов О.С.
Козаревич Т. О.
Лозинський О. В.
Мордерер Д.Є.
Никорак М. З.
Орлова І.А.
Придьма С. О.
Ткаченко І.В.

Передати проекти на доопрацювання та розглянути на наступному засіданні Конкурсної комісії:

Гриньова Г.В.
Стеценко К.О.
Урсуленко К.В.
Шищак О.О.

Відхилити заявки наступних стипендіатів:

Бараш О. О. – Наукова доповідь на ASRM Annual Meeting в Сан-Франциско;
Жилин М. В. – Організація І Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих учених;
Солодуха О. С. – Написання кандидатської дисертації.

закрити